Montessori třídy

Montessori výuka na naší škole

„Dejme dítěti představu celého vesmíru,

neboť vše je jeho součástí a vše je propojeno,

 aby tak vytvářelo jednotný celek.

 V mysli není nic, co dříve nebylo v rukou.“

                                 Maria Montessori

  Výuka Montessori je vhodná pro každé dítě.

 Montessori se používá již 100 let.

 Od školního roku 2012/2013 se naše škola zařadila mezi desítky škol v České republice s třídami s výukou podle Montessori principů.

  Pedagogika Montessori splňuje prakticky vše, co se od dnešní školy očekává a jejím cílem je mimo jiné spokojené a radostné dětství. Koncepce M. Montesori vznikla z pedagogické praxe, která volala po zlepšení didaktiky vyučování a po přátelském a rovnocenném vztahu učitelů a dětí.

 „Pomoz mi, abych to dokázal sám…”

   Jedná se o hlavní krédo pedagogiky Marie Montessori. Úkolem dospělých není dítě formovat, odstraňovat mu z cesty překážky nebo jím dokonce manipulovat. Přílišná snaha dospělých ukázat nejvhodnější postup může vést ke ztrátě zájmu a k přerušení činnosti. Neznamená to však, že necháme dítě tápat či dokonce chybovat. Musíme zvážit, kdy dítě naši pomoc potřebuje nebo dokonce počkat, až ji samo požaduje. Pro jeho vývoj je nesmírně důležité nechat jej soustředěně se zájmem pracovat, dělat chyby a učit se z nich. Děti v Montessori třídě nejsou za chyby trestány nebo záporně hodnoceny, ale chyba má být samotnému dítěti ukazatelem toho, co si ještě potřebuje procvičit či zopakovat.  Chybu se dítě učí chápat jako běžný, přirozený projev v procesu učení, jako užitečnou součást řešení problémů a jako bohatý zdroj nových poznatků.

Koncepce programu Montessori umožňuje:
 • využití vnitřní motivace a individuálních předpokladů a schopností
 • komunikační dovednosti ve výuce
 • integrovanou tematickou výuku
 • kritické myšlení
 • problémové vyučování
 • skupinovou práci
 •  globální výchovu

   Vzdělávací systém Montessori vychází z potřeb dítěte. Rozvíjí jeho přirozené schopnosti, smyslové vnímání. Nejdůležitější hesla v této metodě výuky a výchovy jsou: bezpečnost, klid, spolupráce, ohleduplnost, láska.  V Montessori třídách se dodržuje závazný obsah učiva tak, aby dítě při přechodu na další stupeň školy mělo srovnatelné vědomosti.

 Máte zvídavé dítě a je to budoucí prvňáček?

 Chcete, aby z něj vyrostl samostatný a vyrovnaný dospělý člověk?

 Montessori třída s citlivým přístupem, klidem, pohodou a s intenzivní výukou angličtiny je tu pro Vaše děti!!!

Adresa školy

Základní škola Prokopa Diviše a MŠ,
Znojmo – Přímětice 569
Ke Škole 569/15,
66904 Znojmo-Přímětice

IČ: 70940843
IZO: 600127826
datová schránka - xc8mrqi

 

Zřizovatel školy

Město Znojmo

www.znojmocity.cz

Pro zakázky malého rozsahu

využíváme nástroj JOSEPHINE.

© Copyright 2020 ZŠ Prokopa Diviše a MŠ, Znojmo - Přímětice 569. Všechna práva vyhrazena.

Vyhledávání