Kariérové poradenství

Informace o přijímacím řízení na střední školy

Informace o přijímacím řízení šk. rok 2022/2023

 • 1. kolo přijímacího řízení –  duben 2022
 • uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky
 • obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu– v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání

Další kola přijímacího řízení – květen 2022

 • není omezen počet přihlášek ani počet škol– v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání
 • Na všechny obory ukončené maturitní zkouškou se koná Jednotná přijímací zkouška z ČJ a Mat
 • Na obory zakončené výučním listem – se nekoná přijímací zkouška – rozhoduje prospěch na ZŠ
 • ředitel SŠ do 31. ledna sám stanoví vlastní kritéria přijetí
 • Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání jsou zveřejněny bližší informace – www.cermat.cz,
 •   www.infoabsolvent.cz  http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
  • Termín odevzdání přihlášek - obory vzdělání s talentovou zkouškou + konzervatoř -  do 30. listopadu 2021
  • Termín odevzdání přihlášek na SŠ do oborů bez talentové zkoušky – do 1. března 2022
  • Dva tiskopisy přihlášek dostanou žáci zároveň s pololetním vysvědčením  - 31. ledna 2022

Zápisový lístek:

  • Vydá škola v březnu zákonným zástupcům
  • Termín pro podání zápisového lístku 10 pracovních dnů, a to ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení vyhlášen, a to zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§ 60a odst. 6 školského zákona).
  • Vzít zpět zápisový lístek se neumožňuje.
   Výjimkou j
   e případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění ve druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo nově pokud má záměr jej uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky, ale uplatnil jej již dříve při přijetí do oboru s talentovou zkouškou.

Celkový přehled: 

 • 5. 11. 2021 BURZA ŠKOL na SOU Dvořákova
 • 30. 11. 2021– odevzdání přihlášek s talentovou zkouškou
 • 1. března 2022 – odevzdání přihlášek na SŠ (zodpovídá rodič)
 • 1. termín přijímacích zkoušek -  12. duben 2022
 • 2. termín přijímacích zkoušek -  13. duben 2022
 • náhradní termíny: 10 a 11. května 2022

Bližší informace: Jarmila Kravcová                                       

Adresa školy

Základní škola Prokopa Diviše a MŠ,
Znojmo – Přímětice 569
Ke Škole 569/15,
66904 Znojmo-Přímětice

IČ: 70940843
IZO: 600127826
datová schránka - xc8mrqi

 

Zřizovatel školy

Město Znojmo

www.znojmocity.cz

© Copyright 2020 ZŠ Prokopa Diviše a MŠ, Znojmo - Přímětice 569. Všechna práva vyhrazena.

Vyhledávání