Výsledky akcí

Na výletě jsme zažili mnohem víc než ,,jen splouvání Vltavy”

V úterý 18.června 2024 vyrazily třídy 7.A a 7.B na splouvání Vltavy do Jihočeského kraje. Ráno jsme se sešli u beachových kurtů. Po několikahodinové jízdě, během níž nám učitelé představovali a ukazovali různé české památky a stavby, jsme dorazili do Českých Budějovic. Zde jsme navštívili náměstí Přemysla Otakara II., které je zvláštní svým tvarem. Uprostřed čtvercového náměstí jsme viděli Samsonovu kašnu, jejíž jmenovec byl biblickou postavou a soudcem. Samsonova moc se ukrývala v jeho vlasech do té doby, než ho jeho manželka zradila i s oním tajemstvím a vydala ho Pelištejcům. Z náměstí jsme pozorovalipůsobivou Černou věž. Tu jsem si bohužel neprošel, ale věřím, že z jejího vrcholu je nádherný výhled. Poté jsme autobusem dojeli na Lipno na Stezku korunami stromů. Cesta k vrcholu stezky byla dlouhá v průměru 1 442 kroků a lemovaly ji řady úkolů a lávek. Také jsme se dozvěděli spoustu zajímavých faktů o stezce, například to, že na ni byl použit 1 milion vrutů, z nichž nejdelší dosahoval délky 80 cm, dále to, že stavba trvala pouhých 60 dní a další informace. Jakmile jsme si stezku prošli a pokochali se pohledem na rozlehlé lesy všude kolem, sjeli jsme na koloběžkách kopec, na němž se stezka nacházela. Byl to úžasný zážitek. Vítr nás šlehal do tváří a v uších jsme slyšeli jeho hvízdot. Nakonec jsme na Lipně absolvovali i sjezd na bobové dráze, což byl také úchvatný zážitek. Následně nás autobus odvezl do kempu Branná, kde jsme se navečeřeli a ubytovali. Navečer jsme ulehli do postelí a celí unavení jsme se podřídili spánku. Další den po snídani jsme se vypravili na nedaleký brod, který jsme úspěšně přebrodili. Na druhé straně jsme nastoupili do dodávek/autobusů a přejeli do Vyššího Brodu. Cestou jsme z oken pozorovali Vltavu, po níž jsme měli ještě téhož dne plout. Ve Vyšším Brodu jsme navštívili cisterciácký klášter, v němž nás provedla milá paní Jiřinka. Dozvěděli jsme, že klášter slaví 765 let od svého založení. Tento klášter nechal založit Vok I. z Rožmberka. Cisterciáci v Klášteře ve Vyšším Brodu opatrují 800 let starý Závišův kříž, který má ve středu kříže kousek z dřevěného  kříže, na němž byl ukřižován Ježíš Kristus. Cena Závišova kříže se dá srovnávat i s cenou českých korunovačních klenotů. Také jsme prošli z menší podlouhlé knihovny tajnými dveřmi do další knihovny, která byla rozdělena na dva sály: sál Filosofický a sál Teologický. V podstatě byla tato knihovna trezorem. Ve Filosofickém sále jsme přeložili latinské ,,citáty” s pomocí paní Jiřinky. A dále jsme pokračovali ještě do větší knihovny, kde se nacházely velmi vzácné knihy. V klášterní knihovně byla podlaha z litografického vápence, který vstřebával vlhkost, a proto zde pro uchování knih nemuseli instalovat složité přístroje. Dokonce jsme se podívali i na kresbu Ježíše Krista a Židů, z nichž jeden měl brýle, což, jak nám paní Jiřinka vysvětlila, představovalo moudrost, protože brýle v té době ještě neexistovaly. Poté jsme se prohodili se 7.B. Paní restaurátorka nám přiblížila život mnichů a klášterní místnosti. Když prohlídka kláštera skončila, odebrali jsme se k vodě, kde jsme s úlevou skočili do raftů a vypluli. Bylo úmorné teplo, takže jsme neváhali a svlažili se. Cestu do kempu jsme si moc užili, protožejsme sem tam narazili i na jez. V kempu jsme se opět navečeřeli. Dalšího rána jsme nasedli na rafty a dojeli až do Českého Krumlova. Zde jsme navštívili hrad a barokní divadlo se složitým mechanismem. Prošli jsme si Zámeckou zahradu. Spatřili jsme Otáčivé hlediště. Zámek a hrad byly velkolepé budovy, honosné a přepychové. Poté jsme se zašli podívat do Českého Krumlova. Město na nás dýchlo svou historií. To vše jsme prožili na třídenním výletu. Děkujeme paním učitelkám a doprovodům, že nám naplánovaly tak úžasný výlet!

 

 Martin Páleník, 7.A

Adresa školy

Základní škola Prokopa Diviše a MŠ,
Znojmo – Přímětice 569
Ke Škole 569/15,
66904 Znojmo-Přímětice

IČ: 70940843
IZO: 600127826
datová schránka - xc8mrqi

 

Zřizovatel školy

Město Znojmo

www.znojmocity.cz

Pro zakázky malého rozsahu

využíváme nástroj JOSEPHINE.

© Copyright 2020 ZŠ Prokopa Diviše a MŠ, Znojmo - Přímětice 569. Všechna práva vyhrazena.

Vyhledávání