PŘEHLEDY, INFORMACE

Příspěvek na hory od VZP

Nově byl do programu prevence kardiovaskulárních onemocnění – pohybové aktivity pro děti do 18 let zařazen finanční příspěvek na lyžařský kurz pořádaný školským zařízením, maximální výše příspěvku činí 2 000 Kč.

Základní pravidla a podmínky pro čerpání výše zmíněného bonusu VZP ČR:

  • finanční příspěvek bude přiznán na lyžařský kurz pořádaný školským zařízením v roce 2024 v délce trvání minimálně 5 po sobě jdoucích kalendářních dnů
  • jako platební doklad bude akceptován pouze tiskopis VZP ČR „Potvrzení o účasti dítěte na organizovaném kurzu“ (viz v příloze)
  • tiskopis potvrzuje výhradně školské zařízení, datum vystavení musí být až po absolvování lyžařského kurzu, při podání žádosti o příspěvek nesmí být starší než 3 měsíce od data vystavení
  • o příspěvek lze požádat online prostřednictvím aplikace Moje VZP, osobně na každém pracovišti VZP ČR, korespondenční cest

Adresa školy

Základní škola Prokopa Diviše a MŠ,
Znojmo – Přímětice 569
Ke Škole 569/15,
66904 Znojmo-Přímětice

IČ: 70940843
IZO: 600127826
datová schránka - xc8mrqi

 

Zřizovatel školy

Město Znojmo

www.znojmocity.cz

Pro zakázky malého rozsahu

využíváme nástroj JOSEPHINE.

© Copyright 2020 ZŠ Prokopa Diviše a MŠ, Znojmo - Přímětice 569. Všechna práva vyhrazena.

Vyhledávání