Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

   Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům, ale i pedagogům. Pomáhá při zvládání a řešení výukových, výchovných i vztahových potíží. Tým poradenských pracovníků na naší škole je tvořen výchovným poradcem, školním metodikem prevence, školním psychologem a speciálním pedagogem, kteří úzce spolupracují s vedením školy, s pedagogickými pracovníky, s asistenty pedagoga i s dalšími poradenskými zařízeními (PPP, SPC).  ŠPP zajišťuje komunikaci se zákonným zástupcem žáka.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytování poradenské pomoci ve škole zajišťují, na základě vyhlášky 27/2016 Sb. a vyhlášky 72/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tito poradenští pracovníci školy:

Výchovný poradce:

 Mgr. Jarmila Kravcová

 • e:mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • tel: 515 211 012

 Konzultační hodiny:

 •   dle potřeby na základě předchozí domluvy.

 Pracovní náplň výchovného - kariérového poradce:

 • kariérové poradenství
 • pomoc při volbě povolání, konzultace pro žáky i jejich rodiče
 • pomoc při vyplňování přihlášek na střední školy

Školní metodik prevence:

 Mgr. Jarmila Kravcová

 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • tel.: 515 211 034

 Konzultační hodiny:

 • dle potřeby na základě předchozí domluvy.

 Pracovní náplň školního metodika prevence:

 • příprava a realizace Minimálního preventivního programu
 • poskytování metodické pomoci a předávání odborných informací v oblasti prevence rizikových jevů chování učitelům
 • spolupráce s různými poradenskými a preventivními zařízeními a institucemi, které zajišťují sociálně-právní ochranu dětí a mládeže
 • řešení vysoké nebo neomluvené absence
 • pomoc při řešení konfliktních situací ve škole
 • řešení případů hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu

Speciální pedagog:

 Mgr. Lenka Krátká

 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • tel.: 515 211 037

Konzultační hodiny:

 • dle potřeby na základě předchozí domluvy.

 Pracovní náplň speciálního pedagoga:

 • diagnostika a depistáž
 • předměty speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence
 • metodická podpora

Školní psycholog:

 Mgr. Eva Kneblová

 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • tel.: 515 211 034

Adresa školy

Základní škola Prokopa Diviše a MŠ,
Znojmo – Přímětice 569
Ke Škole 569/15,
66904 Znojmo-Přímětice

IČ: 70940843
IZO: 600127826
datová schránka - xc8mrqi

 

Zřizovatel školy

Město Znojmo

www.znojmocity.cz

Pro zakázky malého rozsahu

využíváme nástroj JOSEPHINE.

© Copyright 2020 ZŠ Prokopa Diviše a MŠ, Znojmo - Přímětice 569. Všechna práva vyhrazena.

Vyhledávání