Projekty

Projekt vybudování laboratoře chemie

Projekt

Vybudování laboratoře chemie včetně nákupu didaktických pomůcek pro práci žáků ve fyzice, chemii a přírodopisu a vybudování cvičné kuchyně

je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program:              Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu:             CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004055

Příjemce dotace:                  Základní škola Prokopa Diviše a Mateřská škola, Znojmo - Přímětice 569

Výzva:                                    47. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) - SC 2.4

Prioritní osa:                         06.2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Celkové náklady:               

Dotace:                                 

 

Stručný popis projektu

 

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání žáků na ZŠ Prokopa Diviše, Znojmo, čehož chce žadatel dosáhnout za pomocí nových metod výuky, moderních technologií a vylepšení výuky chemie a světa práce. V rámci projektu dojde k nákupu vybavení, které bude posléze aplikováno do výuky, proběhne také modernizace učeben z hlediska pořízení nového nábytku a drobných stavebních úprav, rovněž bude zajištěn bezbariérový přístup do modernizovaných učeben.

 

 

Doba realizace projektu je do 31. 08. 2021

Adresa školy

Základní škola Prokopa Diviše a MŠ,
Znojmo – Přímětice 569
Ke Škole 569/15,
66904 Znojmo-Přímětice

IČ: 70940843
IZO: 600127826
datová schránka - xc8mrqi

 

Zřizovatel školy

Město Znojmo

www.znojmocity.cz

Pro zakázky malého rozsahu

využíváme nástroj JOSEPHINE.

© Copyright 2020 ZŠ Prokopa Diviše a MŠ, Znojmo - Přímětice 569. Všechna práva vyhrazena.

Vyhledávání