Propozice akcí

Celoroční plán akcí 2023-2024

Účast na okresních, krajských akcích 2023/24
Soutěž Zodpovědný uč. Doba konání
Znojemský advent - vystoupení MAN,TRO, FIN, NACH prosinec 2023
Rozsvícení Vánočního stromu v Příměticích MAN,TRO, FIN, NACH prosinec 2023
Archimediáda 7.ročník ZOU, SMK, FIA dle vyhlášení
Autorské čtení BAR, vyučující Čj dle vyhlášení
Biologická olympiáda 6.-9. ročník LEN dle vyhlášení
Bobřík informatiky GAL, MED dle vyhlášení
Dějepisná olympiáda BUR, MED, GRY dle vyhlášení
Eurorebus 6.-9. ročník GRY, BUR dle vyhlášení
Fyzikální olympiáda 8.-9. ročník ZOU, FIA dle vyhlášení
Chemická olympiáda 9. ročník ZEL dle vyhlášení
Literární soutěže TU I.st., uč. Čj dle vyhlášení
Matematická olympiáda 6.-9. ročník VYK, ŽIŠ, SMK, FIA, KOV dle vyhlášení
Matematický klokan VYK, ŽIŠ, SMK, FIA, KOV dle vyhlášení
Matematický klokánek - I.stupeň SLA dle vyhlášení
McDonalds cup KAS, BLŽ, NECH dle vyhlášení
Olympiáda v Aj TOI, MAR, HŘI dle vyhlášení
Olympiáda v Čj SVO, KRA, SVI dle vyhlášení
Olympiáda v NJ DVO, SMU, SVI dle vyhlášení
OP v atletice SVO dle vyhlášení
OP v přespolním běhu BAN dle vyhlášení
OP ve florbalu PAV, PAL dle vyhlášení
Paměť národa MED dle vyhlášení
Preventivní programy (Policie,SVČ,HZS,..) TU I.st. dle vyhlášení
Přírodovědný klokánek 6.-9. ročník PAV dle vyhlášení
Pythagoriáda pro 6. - 8.ročník VYK, ŽIŠ, SMK, FIA, KOV dle vyhlášení
Recitační soutěž vyučující ČJ, DOČ dle vyhlášení
Výtvarná soutěže dle aktuální nabídky BAR, DVO, JKB dle vyhlášení
Znojemský slavíček KRA, MAN, TRO dle vyhlášení
JMP ve volejbale BAN, PAL průběžně
KP ve volejbale PAL, PAV průběžně
OP ve volejbale PAL, ZEL, SVO průběžně
Preventivní programy KRA průběžně

 

Třídy Učitel Akce Termín
6. roč. TU Adaptační a jazykový kurz září 2023
3.+4.roč. TU Louka plná dětí září 2023
zájemci TU Den bez aut září 2023
I.stupeň TU Týden seniorů říjen 2023
I. stupeň PK CJ Anglické divadlo říjen 2023
9.roč. BUR Pieta - Den veteránů, pomník Přímětice listopad 2023
3. - 5. ročník  SLA +TU Divadlo Praha prosinec 2023
I.stupeň MLC Zimní škola v přírodě - 1.turnus prosinec 2023
I.stupeň NECH Filmové představení prosinec 2023
7.BC SVO,PAL,SMU,BAN Lyžařský výcvikový kurz - Čeňkovice 14.1. - 19.1. 2024
8.A+9.A KAS, PAV, FIA Lyžařský výcvikový kurz - Říčky 28.1. - 1.2. 2023
8.ročníky SVO, SMU, PAL, VYK Exkurze Praha leden a jaro 2024
6.A+7.A PAV,PAL,KAS,SVO Lyžařský výcvikový kurz - Čeňkovice 25.2. - 29.2. 2023
Montessori Montessori Adaptační týden s budoucími prvňáčky 2. pololetí
I.stupeň TU I.st. NP Podyjí jaro 2024
I.stupeň MLC Zimní škola v přírodě - 2.turnus březen 2024
2.-5. roč. TU Školy v přírodě duben - červen 2024
6.+8.roč. TU Škola v přírodě květen 2024
7.+9.roč. TU Škola v pohybu květen 2024
II.stupeň KAS Beachové soustředění v Itálii květen 2024
I.stupeň MLC Zahraniční škola v přírodě červen 2024
7.roč. GRY kino Znojmo - Planeta 3000 červen 2024
4. roč. TRO, SME Planetárium Brno bude upřesněno
6.-9.roč. BUR, MED, GRY, SVE Městská památková rezervace Znojmo bude upřesněno
7.- 9.roč. GRY, MED, BUR,SVE Moravský Krumluv - Slovanská epopej bude upřesněno
I.stupeň MAN, OPR Exkurze Praha bude upřesněno
I.stupeň MAN, OPR exkurze Vídeň bude upřesněno
II. stupeň ZOU Vídeň bude upřesněno
II.st. GRY, MED, BUR, SVE Archeologický skanzen v Hradišti bude upřesněno
II.st. GRY Planetárium Brno bude upřesněno
II.st. PAV, PAL  VIDA Brno bude upřesněno
Montessori VAL Planetárium Brno bude upřesněno
Montessori JAK Návštěva skládky v Únanově bude upřesněno
Montessori PET Výroba ručního papíru v Želeticích  bude upřesněno
Montessori PET výroba čajů Sonnertor bude upřesněno
Montessori VAL, PET Dopravní hřiště v Hodonicích bude upřesněno
Montessori TU, PLH Znojemsko- historické památky bude upřesněno
Montessori PLH Hradiště bude upřesněno
1.+2. roč. MLC Divadelní předplatné ve Znojmě průběžně
6.+7. roč. vyučující Čj Městská knihovna ve Znojmě průběžně
6.-9. roč. vyučující VoZ a D Znojmo - poznávání minulosti a přítomnosti průběžně
8. ročník MED Návštěva Úřadu práce průběžně
I. stupeň TU I.st. Městská knihovna ve Znojmě průběžně
I. stupeň TU I.st. Přírodopisné vycházky průběžně
I.+ II.st. MLC,SVO,KRA Divadelní představení Brno, Praha průběžně
I.stupeň TU I.st. Akce Jihomoravského muzea průběžně
II.stupeň BAR, DVO Výstavy dle aktuální nabídky průběžně
II.stupeň LEN, PAV Přírodopisné vycházky průběžně
II.stupeň vyučující VoZ,Dě, Čj Jihomoravské muzeum - vzdělávací aktivity průběžně
II.stupeň BAR, DVO Jihomoravské muzeum - výtvarné aktivity průběžně

 

Třídy Zodpovědný uč. Soutěž Termín
ŠD p. vychovatelky Výjezd vláčkem do Znojma září 2023
I.stupeň TU Beseda A. Dudek - malíř září 2023
Montessori JAK Den seniorů 2. - 8. 10. 2023
II.stupeň PAV, SMU Turnaj v brainballu říjen 2023
6.-9. třídy BUR Interaktivní vzdělávací dějepisný pořad říjen 2023
ŠD p. vychovatelky Drakiáda říjen 2023
Montessori VAL Husité podzim 2023
Montessori VAL, PET Drakiáda podzim 2023
II.stupeň PAV Turnaj ve stolním tenise listopad 2023
I.stupeň PAV Turnaj v přehazované listopad 2023
ŠD p. vychovatelky Větrníkový den listopad 2023
Montessori GRU, HUČ, PLH, PET Vánoční jarmark + besídka  prosinec 2023
II.stupeň vyučující TV Vánoční turnaje prosinec 2023
ŠD p. vychovatelky Vánoční besídky, zdobení Vánočního stromu prosinec 2023
II.stupeň uč. Čj Vánoční čtenářská dílna prosinec 2023
II.stupeň KRA Výchovný koncert prosinec 2023
I.+ II.st. NECH, TU I.st + vyuč, TV Bruslení zima 2024
ŠD p. vychovatelky Zimní olympiáda leden 2024
I.stupeň LEN, 8.roč. Týden zdraví 2. pololetí
I.+II.st. KRA, DOČ, vyuč. Čj Recitační soutěž únor 2024
ŠD p. vychovatelky Masopustní karneval únor 2024
Montessori VAL, PET akce pro předškoláky únor 2024
I.+II. stupeň KRA, TRO, TU I.st. Přímětický slavíček březen 2024
ŠD p. vychovatelky Velikonoční břízka, příprava dárků k zápisu březen 2024
Montessori PET pletení pomlázek s dědou Svačinou  březen 2024
I. stupeň SMK, 6. roč. Světový Den vody březen 2024
ŠD p. vychovatelky Zábavné odpoledne s čarodějnicemi duben 2024
I.+ II.st. SVI, SVO "Listování" duben 2024
I.stupeň TU 4. a 5. tříd, Monte. Akce pro předškoláky a jejich rodiče jaro 2024
1. ročník MLC, DOČ, FIN, PET Návštěva dětí z MŠ v 1. třídách jaro 2024
I.+II. stupeň LEN Týden Země jaro 2024
I. stupeň TU Noc s Andersenem jaro 2024
1.roč. LEN, 8.roč. Zdravé zuby jaro 2024
I. stupeň LEN, 9. roč. ( ENV ) Dílničky květen 2024
6.roč. SMK, 9. roč. ( SPP ) Světový Den včely květen 2024
6.-7.roč. PAL Turnaj v bandmintonu květen 2024
9. třídy vyučující Obhajoba ročníkových prací květen 2024
4.+5.roč. PAV, TU I.st. Turnaj ve vybíjené květen 2024
ŠD CAC, HER Sobotní výlet květen 2024
I.+ II.st. Pk Tv Sportovní olympiáda červen 2024
II.stupeň SMU Turnaj ve Discgolfu červen 2024
ŠD p. vychovatelky Sportovní odpoledne - Den dětí červen 2024
II.st. všichni vyuč.II.st. Letní čtenářská výzva léto 2024
1.-3.M. PET P. Diviš bude upřesněno
6.-9. třídy BAR, DVO Interaktivní vzdělávací výtvarný pořad bude upřesněno
I. a II. st. všichni vyuč.II.st. Epochální tematický den bude upřesněno
I.+II. stupeň Pk Tv Pohni kostrou bude upřesněno
II. st. SVO, MAR Noc s knihou bude upřesněno
Montessori TU Logická olympiáda  bude upřesněno
Montessori VAL, PET Spolu do přírody- paní Křivánková  bude upřesněno
Montessori PET Muzikoterapie s panem Vysočanem  bude upřesněno
Montessori PET návštěva dětí z MŠ v 1. třídách bude upřesněno
Montessori VAL Adaptační týden s budoucími prvňáky bude upřesněno
3.-5.roč. TU, LEN Národní park do škol průběžně
4. ročník TRO, SME, VAL Dopravní výchova průběžně
8. ročník LEN Přednáška - záchranná služba průběžně
I.+ II.st. SME Soutěž ve sběru pomerančové a citronové kůry průběžně
I.+ II.st. OPR Sběr elektroodpadu průběžně
I.+ II.st. NECH Sběr plastových a hliníkových víček průběžně
I.st. TU I.st. Spaní ve škole průběžně
I.st. TU I.st. Besedy ve školní knihovně průběžně
II. stupeň SVO Turnaj v ringu průběžně

 

Soutěž Zodpovědný uč. Termín
23. ročník turnaje v přehazované 5.tříd PAV listopad 2023
Den her pro 5. třídy vyučující 5. tříd + Tv prosinec 2023
Přijímací testy do sportovních tříd BAN, PAL, ZEL leden 2024
Okresní kolo OVOV PAV květen 2024
Okresní kolo ve vybíjené PAV květen 2024
OP ve volejbale ZEL průběžně

 

 

 

 

Adresa školy

Základní škola Prokopa Diviše a MŠ,
Znojmo – Přímětice 569
Ke Škole 569/15,
66904 Znojmo-Přímětice

IČ: 70940843
IZO: 600127826
datová schránka - xc8mrqi

 

Zřizovatel školy

Město Znojmo

www.znojmocity.cz

Pro zakázky malého rozsahu

využíváme nástroj JOSEPHINE.

© Copyright 2020 ZŠ Prokopa Diviše a MŠ, Znojmo - Přímětice 569. Všechna práva vyhrazena.

Vyhledávání