Propozice akcí

Celoroční plán akcí 2020-2021

Účast na okresních, krajských akcích 2020/21:

Soutěž Zodpovědný uč. Doba konání
Znojemský advent - vystoupení MAN,TRO,SLA,NECH prosinec 2020
Rozsvícení Vánočního stromu v Příměticích MAN,TRO,SLA,NECH prosinec 2020
OP v přespolním běhu SVO dle vyhlášení
Přírodovědný klokánek 6.-9. ročník MED dle vyhlášení
Matematický klokánek - I.stupeň OPR dle vyhlášení
Matematický klokan VYK, ŽIŠ, MAL, FIA dle vyhlášení
McDonalds cup KAS, MLC, NECH dle vyhlášení
Výtvarné a literární soutěže TU I.st., uč. Čj, Vv dle vyhlášení
Recitační soutěž KRA, MAR, DOČ dle vyhlášení
Znojemský slavíček KRA, TRO dle vyhlášení
OP ve stolním tenise PAV dle vyhlášení
OP v atletice SVO dle vyhlášení
OP ve florbalu SMU dle vyhlášení
Olympiáda v Čj SVO, MAR dle vyhlášení
Preventivní programy (Policie,SVČ,HZS,..) TU I.st. dle vyhlášení
Literární soutěž "Náš svět" SVO dle vyhlášení
Olympiáda v Aj TOI, MAR, HŘI dle vyhlášení
Dějepisná olympiáda BUR dle vyhlášení
Matematická olympiáda 6.-9. ročník VYK, ŽIŠ, MAL, FIA dle vyhlášení
Chemická olympiáda 9. ročník VYK dle vyhlášení
Archimediáda 7.ročník ZOU, FIA dle vyhlášení
Fyzikální olympiáda 8.-9. ročník ZOU, FIA dle vyhlášení
Biologická olympiáda 6.-9. ročník LEN dle vyhlášení
Bobřík informatiky GAL, MED dle vyhlášení
Zeměpisná olympiáda 6.-9. ročník GRY dle vyhlášení
Pythagoriáda pro 6. - 8.ročník VYK, ŽIŠ, MAL, FIA dle vyhlášení
Autorské čtení SVO dle vyhlášení
Výtvarná soutěže dle aktuální nabídky BAR, DVO dle vyhlášení
Olympijský víceboj PK Tv průběžně
OP ve volejbale SVO, PAV průběžně
KP ve volejbale PAL, FIA, PAV průběžně
JMP ve volejbale SVO, PAV průběžně

 

Soustředění, švp, exkurze 2020/2021:

Třídy Učitel Akce Termín
6. roč. TU Adaptační minikurz září 2020
9.A, 9.C MAR, SVO Po stopách Boženy Němcové září 2020
4.A, 4.B NECH, NACH ZOO Zlín září 2020
4.+5. třídy TU Podané ruce - kyberšikana září 2020
8. ročník MED, ŽIŠ Návštěva Úřadu práce září 2020
I.+ II.st. LEN Dravci - Seiferos říjen 2020
I. stupeň PK CJ Anglické divadlo říjen 2020
Montessori TU Exkurze do okolí Přímětic říjen 2020
9.roč. BUR Pieta - Den veteránů, pomník Přímětice listopad 2020
8.C SVO, TOI Národní divadlo a Národní muzeum listopad 2020
Montessori PET Planetárium Brno listopad 2020
Montessori HUČ VIDA Brno listopad 2020
I.stupeň MLC Zimní škola v přírodě - 1.turnus prosinec 2020
I.stupeň NECH Filmové představení prosinec 2020
5.ročník NECH, LAN, SLA Exkurze do Vídně prosinec 2020
6.BC-9.BC SVO,PAL,SMU,FIA Lyžařský výcvikový kurz - Čeňkovice 10.1. - 15.1. 2021
8.A+9.A KAS, PAV, SVO Lyžařský výcvikový kurz - Říčky 24.1. - 29.1. 2021
6.A+7.A PAV, PAL, KAS Lyžařský výcvikový kurz - Čeňkovice 7.3. - 12.3. 2021
I.stupeň MLC Zimní škola v přírodě - 2.turnus březen 2021
2.-5. roč. TU Školy v přírodě duben - červen 2021
6.+8.roč. TU Škola v přírodě květen 2021
7.+9.roč. TU Škola v pohybu květen 2021
II.stupeň KAS Beachové soustředění v Itálii květen 2021
Montessori HUČ Ekotechnické muzeum v Třebíči květen 2021
I.stupeň MLC Zahraniční škola v přírodě červen 2021
II.stupeň ZOU,LEN,ŽIŠ,PAV Exkurze - Vídeň - 2 zájezdy 2. pololetí
Montessori Montessori Adaptační týden s budoucími prvňáčky 2. pololetí
I.stupeň TU I.st. Akce Jihomoravského muzea průběžně
8. a 9. roč. MED Jeden svět průběžně
6. roč. vyučující VoZ Znojmo - poznávání minulosti a přítomnosti průběžně
6.+7. roč. vyučující Čj Městská knihovna ve Znojmě průběžně
II.stupeň BAR, DVO Výstavy dle aktuální nabídky průběžně
1.+2. roč. MLC Divadelní předplatné ve Znojmě průběžně
II.stupeň LEN, PAV Přírodopisné vycházky průběžně
II.stupeň vyučující VoZ,Dě Jihomoravské muzeum - vzdělávací aktivity průběžně
II.stupeň BAR, DVO Jihomoravské muzeum - výtvarné aktivity průběžně
I.+ II.st. MLC,SVO,KRA Divadelní představení Brno, Praha průběžně
II.st. GRY, MED, BUR Archeologický skanzen v Hradišti bude upřesněno
II.st. GRY, MAL Planetárium Brno bude upřesněno
8.roč. BUR Město Brno bude upřesněno
9. roč. PK Sp Návštěva partnerské školy z Dechtic bude upřesněno
II.stupeň PK Sp Návštěva partnerské školy ve Vídni bude upřesněno
II.stupeň PK Sp Literární exkurze - Praha bude upřesněno
8.roč. BUR Městská památková rezervace Znojmo bude upřesněno

 

Školní akce pro naše žáky 2020/2021:

Třídy Zodpovědný uč. Soutěž Termín
I.stupeň SLA, TU I.st. Podzimní rovnodennost září 2020
I.+II.stupeň ped.prac. Den proti rakovině 30.9.2020
Montessori PET Dračí lodě září 2020
II.stupeň PAV Turnaj ve stolním tenise říjen 2020
II.stupeň PAV, SMU Turnaj v brainballu říjen 2020
ŠD p. vychovatelky „Koloběžková rallye“  říjen 2020
8. ročník LEN Přednáška - záchranná služba podzim 2020
I.stupeň PAV Turnaj v přehazované listopad 2020
ŠD p. vychovatelky „Listohraní“  listopad 2020
Montessori TU Montessori Vánoční setkání s rodiči prosinec 2020
II.stupeň vyučující TV Vánoční turnaje prosinec 2020
I.stupeň SLA, TU I.st. Mikuláš a Vánoce na 1. stupni prosinec 2020
ŠD p. vychovatelky „Vánoční čas“  prosinec 2020
II.stupeň uč. Čj "Mluviti stříbro, o knihách zlato" prosinec 2020
I.stupeň TU I.st. Pololetní diskotéka leden 2021
ŠD p. vychovatelky „Ptáci na krmítku “  leden 2021
I.stupeň NECH, TU I.st. Bruslení leden - březen 2021
I.+II.st. KRA, MAR, DOČ Recitační soutěž únor 2021
ŠD p. vychovatelky „Kam se schová Meluzína“  únor 2021
I.+II. stupeň KRA, MAN, TRO, TU I.st. Přímětický slavíček březen 2021
I.stupeň SLA, TU I.st. Velikonoce na 1. stupni březen 2021
I.stupeň SLA, TU I.st. Výstava výtvarných děl březen 2021
ŠD p. vychovatelky „Jarní koš květin“  březen 2021
I.+II. stupeň LEN Týden Země duben-červen 2021
ŠD p. vychovatelky „Země očima dětí“  duben 2021
I.stupeň TU 4. a 5. tříd Akce pro předškoláky a jejich rodiče jaro 2021
1. ročník TRO, DOČ, VAL Návštěva dětí z MŠ v 1. třídách jaro 2021
6.-7.roč. PAL Turnaj v bandmintonu květen 2021
II. stupeň SVO Turnaj v ringu květen 2021
I.stupeň TU I.st. Den matek květen 2021
9. třídy vyučující Obhajoba ročníkových předmětových projektů  květen 2021
I.stupeň TU I.st. Den dětí květen 2021
4.+5.roč. PAV, TU I.st. Turnaj ve vybíjené květen 2021
ŠD p. vychovatelky „Na rozkvetlé louce“  květen 2021
I.stupeň TU I.st. Atletická olympiáda červen 2021
II.stupeň SMU Turnaj ve frisbee červen 2021
II.stupeň PAL, SMU Sportovní ukončení školního roku červen 2021
4. ročník NECH, NACH, PET Dopravní výchova průběžně
I.st. TU I.st. Spaní ve škole průběžně
I.st. TU I.st. Besedy ve školní knihovně průběžně
I.st. LEN Národní park do škol průběžně
I.+ II.st. SME Soutěž ve sběru pomerančové a citronové kůry průběžně
I.+ II.st. OPR Sběr elektroodpadu průběžně
I.+ II.st. NECH, NACH Sběr plastových a hliníkových víček průběžně
I.stupeň KRA Výchovný koncert bude upřesněno
II. st. SVO, MAR Noc s knihou bude upřesněno
I.+ II.st. SVI, SVO "Listování" bude upřesněno
6.-9. třídy BUR Interaktivní vzdělávací dějepisný pořad bude upřesněno
6.-9. třídy BAR, DVO Interaktivní vzdělávací výtvarný pořad bude upřesněno

 

Meziškolní akce, které pořádáme 2020/2021:

Soutěž Zodpovědný uč. Termín
21. ročník turnaje v přehazované 5.tříd PAV listopad 2020
Den her pro 5. třídy vyučující 5. tříd + Tv listopad 2020
Přijímací testy do sportovních tříd PAV,ZEL,KAS,PAL leden 2021
Okresní kolo OVOV PAL květen 2021
Okresní kolo ve vybíjené PAV květen 2021
Přímětice Beach open 2020 PAV,ZEL,KAS,PAL květen-červen 2021

Adresa školy

Základní škola Prokopa Diviše a MŠ,
Znojmo – Přímětice 569
Ke Škole 569/15,
66904 Znojmo-Přímětice

IČ: 70940843
IZO: 600127826
datová schránka - xc8mrqi

 

Zřizovatel školy

Město Znojmo

www.znojmocity.cz

© Copyright 2020 ZŠ Prokopa Diviše a MŠ, Znojmo - Přímětice 569. Všechna práva vyhrazena.

Vyhledávání