PŘEHLEDY, INFORMACE

Zápis do 1. tříd 2022/2023

Zápis do 1. tříd základních škol bude s osobní účasti dětí a proběhne

v sobotu 9. dubna 2022 v době od 8:00 do 11:00

 Spádové obvody jednotlivých škol jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce č. 1/2020, na stránkách www.znojmocity.cz, odbor školství, kultury a památkové péče, právní předpisy. V souladu s touto vyhláškou (dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání) je ředitel spádové školy povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku). Tímto opatřením není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě školu jinou než spádovou.

Ředitel ZŠ Prokopa Diviše a MŠ,  Znojmo - Přímětice 569,  stanovil  následující kritéria,  podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí do ZŠ na základě zákona č. 561/2004 Sb.:

- trvalý pobyt ve školském obvodu

- dítě zaměstnance školy

- sourozenec vzdělávající se ve stejné škole

- trvalý pobyt v místě bydliště – Znojmo – jiný obvod

- absolvování kurzů a seminářů pro budoucí žáky 1.ročníku organizovaných ZŠ

- trvalý pobyt jiná obec

V případě, že nespadáte do našeho obvodu a splňujete některá z těchto kritérií, napište je prosím do poznámky vaší žádosti o přijetí.

Pro přijetí do Montessori třídy je podmínkou, aby dítě navštěvovalo MŠ s alternativním zaměřením, které klade důraz na samostatnost a osobní zodpovědnost a bylo  vedeno v domácím prostředí podle Montessori principů.

Do poznámky můžete rovněž uvést jména kamarádů, se kterými byste chtěli být ve třídě (bude vyhověno, pokud to bude technicky možné).

Zápis týká:

- Všech předškolních dětí narozených od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

- Dětí, jejichž rodiče budou žádat o odklad povinné školní docházky.

 - Dětí, kterým byl v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky.

Žádosti:

Žádosti o přijetí (případně o odklad nebo do přípravné třídy) získáte ve webové aplikaci na adrese https://zszapis.muznojmo.cz/. Lze je vyplňovat již od 14.3.2022.

Postup při vyplňování žádosti:

- Zadáte adresu https://zszapis.muznojmo.cz/

- Pro přístup zadáte číslo pojištěnce Vašeho dítěte (je uvedeno na kartičce pojištěnce)

- Pak již vyplňujete údaje

- Trvalý pobyt dítěte – po zadání názvu ulice vyberte z nabídky

- Na závěr zvolte heslo (nemusí být, záleží na Vás) a doporučujeme uvést i Vaši e-mailovou adresu pro případ zapomenutého hesla

- Po kontrole zadaných údajů si žádost uložte

- Po uložení žádosti budete přesměrování na stránku, kde jsou připraveny tři žádosti:

  • žádost o přijetí do 1. třídy
  • žádost o odklad povinné školní docházky
  • žádost o zařazení do přípravné třídy

Vyberte si tu žádost, kterou potřebujete. Před vytištěním žádosti je nutné ještě zvolit z nabídky školu, ta se Vám následně doplní do žádosti. Pak již žádost vytiskněte, doporučujeme 2x, jednu s Vaším podpisem předejte škole, druhá Vám zůstane (na žádosti je vygenerovaný desetimístný kód, pod kterým se následně můžete do systému znovu přihlásit).

K žádosti přiložit:

žádosti o přijetí do 1. třídy je nutno doložit prostou (neověřenou) kopii rodného listu dítěte, případně prostou kopii rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče, v případě předčasného zápisu navíc doporučení pedagogicko psychologické poradny.

žádosti o odklad je nutno doložit prostou (neověřenou) kopii (neověřenou)rodného listu dítěte, případně prostou kopii rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče, doporučení školského poradenského zařízení a doporučení lékaře.

žádosti o zařazení do přípravné třídy je nutno doložit rozhodnutí o odkladu, které obvykle vydává spádová škola, doporučení školského poradenského pracoviště. Přípravné třídy se zřizují pouze na Základní škole, Znojmo, Václavské nám. 8, příspěvková organizace a na odloučeném pracoviště Jubilejní park 23. V přihlášce do poznámky uveďte, o jakou z budov máte zájem. Přijímání žádostí o zařazení do přípravné třídy bude probíhat od 1. dubna do 28. května 2021. Ukončení sběru žádostí včetně příloh je stanoveno na 31. května 2021.

Jak žádost podat?

  • osobně ve škole při zápisu dne 09.04.2022
  • do datové schránky školy - xc8mrqi
  • e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
  • prostřednictvím poštovních služeb
  • vhozením do schránky u hlavního vchodu do školy
  • prostřednictvím osobního podání, pokud se nemůžete zúčastnit zápisu dne 09.04.2022 po předchozí telefonické (515 211 010) nebo e-mailové ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) domluvě  s ŘŠ

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

V případě potřeby jakýchkoliv informací k vyplnění žádosti jsou všem k dispozici pracovníci odboru školství, kultury a památkové péče:

Marta Šulerová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , +420 777 562 996

Denisa Krátká, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , +420 739 389 015

V nutných případech budou pracovníci odboru k dispozici i pro vyplnění a vytištění žádosti po předložení nutných dokladů. Toto bude umožněno na základě předchozí telefonické dohody na jednom z výše uvedených telefonních čísel.

Informace o zápisu do 1. tříd ke stažení:

Jako každým rokem pořádáme pro naše budoucí prvňáčky a jejich rodiče pracovní dílničky - informace a termíny ke stažení zde:

 

Adresa školy

Základní škola Prokopa Diviše a MŠ,
Znojmo – Přímětice 569
Ke Škole 569/15,
66904 Znojmo-Přímětice

IČ: 70940843
IZO: 600127826
datová schránka - xc8mrqi

 

Zřizovatel školy

Město Znojmo

www.znojmocity.cz

© Copyright 2020 ZŠ Prokopa Diviše a MŠ, Znojmo - Přímětice 569. Všechna práva vyhrazena.

Vyhledávání