obrázek - hlavička

Školní družina
při ZŠ Prokopa Diviše a MŠ, Znojmo - Přímětice 569

Menu

>Informace

>Řád ŠD

>Organizace roku

>ŠVP

>Kroužky

>Akce

>Foto -2018/19

>Foto -2018

>Foto -2017

>Foto -2016

>Foto -2015

>Foto -2014

>Foto -2013

>Foto -2012

>Foto -2011

>Foto -2010

>Foto -2009

Okénko do ŠD

Informace školní družiny

Hlavním úkolem ŠD je výchovně vzdělávací činnost v době mimo vyučování. Výchovně vzdělávací činnost se uskutečňuje v různých formách a zaměřuje se především na činnost tělovýchovnou, esteticko-výchovnou, pracovně-technickou, přírodovědnou a ekologickou. Součástí je i příprava na vyučování formou didaktických her. Pobyt je zaměřen na aktivní trávení volného času dětí a prohlubování všeobecných znalostí a dovedností.

Počet oddělení na naší škole: 6 oddělení

Provoz ŠD:

Příspěvek školného:

 

Informace o ŠD

Základní škola Prokopa Diviše a MŠ, Znojmo - Přímětice 569
   Ke škole 569/15
   66904 Znojmo Přímětice

Telefon: 515 211 011 (kancelář)
            515 211 010 (ředitel ZŠ)

fax: 515 211 039

mail:  skola@zsprim.cz