Prohlídka naší školy

     Vítáme Vás  při  prohlídce naší školy. Ačkoliv naše nabídka jistě nenahradí osobní návštěvu školy,  na  kterou  jste kdykoliv vítáni, chceme Vám tímto způsobem přiblížit vybavení a vzhled tříd,  odborných  učeben   i  ostatních  prostor,  ve  kterých  tráví  naši  žáci  svůj čas. Jednou z mnoha  výhod  naší  školy  je  i  její   částečná  bezbariérovost,  což  umožňuje plnohodnotnou výuku   dětí   s   postižením    pohybového  aparátu   a   jejich   zařazení   do  tříd  se  zdravými dětmi. Naše škola disponuje kvalitně vybavenými odbornými učebnami pro všechny vyučované  předměty,   priorita  je  ovšem  zaměřena  na  výuku  informatiky a moderní formy výuky cizích jazyků  prostřednictvím   počítačové techniky. Na škole působí sportovní třídy se zaměřením na volejbal, čemuž odpovídá i sportovní zázemí školy.

Vyberte si z následující nabídky:

Exteriér a okolí školy
Venkovní sportovní areál
Interiéry chodeb a relaxačních prostor
Vnitřní sportovní areál
Ukázka kmenových tříd
Učebny informatiky
Učebny cizích jazyků
Učebny chemie, fyziky a přírodopisu
Učebny dílen, šití, vaření, keramická dílna
Učebna hudební výchovy
Učebna výtvarné výchovy
Učebna zeměpisu
Školní jídelna
Školní studovna a knihovna