Poslední fotogalerie
Foto 2019/2020
Montessori třídy

od školního roku 2012/2013

Divišovy Noviny

Výuka on-line

Výukový a evaluační

web školy

Školní bazén

Srdečně Vás zveme

Den otevřených dveří

denně po tel. domluvě

515 211 010

515 211 013

PostHeaderIcon Aktuální informace k zápisu

Zápis do 1. tříd základních škol bude letos bez osobní účasti dětí

V souvislosti s mimořádnými opatřeními obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 vydalo MŠMT opatření k zápisům do 1. tříd základních škol pro školní rok 2020/2021. Zápisy se tak v letošním roce budou konat bez osobní přítomnosti dětí ve škole!

ZÁPIS PROBĚHNE DNE 25. dubna 2020

ŽÁDOST O PŘIJETÍ JE NUTNO POSLAT PŘÍSLUŠNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE V TERMÍNU 1. – 24. DUBNA 2020

Spádové obvody jednotlivých škol jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce č. 1/2020, na stránkách www.znojmocity.cz, odbor školství, kultury a památkové péče, právní předpisy. Vsouladu s touto vyhláškou (dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání) je ředitel spádové školy povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku). Tímto opatřením není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě školu jinou než spádovou.

Ředitel ZŠ Prokopa Diviše a MŠ,  Znojmo - Přímětice 569,  stanovil  následující kritéria,  podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí do ZŠ na základě zákona č. 561/2004 Sb.:
- trvalý pobyt ve školském obvodu
- dítě zaměstnance školy
- sourozenec vzdělávající se ve stejné škole
- trvalý pobyt v místě bydliště – Znojmo – jiný obvod
- absolvování kurzů a seminářů pro budoucí žáky 1.ročníku organizovaných ZŠ
- trvalý pobyt jiná obec
V případě, že nespadáte do našeho obvodu a splňujete některá z těchto kritérií, napište je prosím do poznámky vaší žádosti o přijetí.
Do poznámky můžete rovněž uvést jména kamarádů, se kterými byste chtěli být ve třídě (bude vyhověno, pokud to bude technicky možné).

Zápis týká:
- Všech předškolních dětí narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.
- Dětí, jejichž rodiče budou žádat o odklad povinné školní docházky.
 - Dětí, kterým byl v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky.

Žádosti:
Žádosti o přijetí (případně o odklad nebo do přípravné třídy) získáte ve webové aplikaci na adrese https://zszapis.muznojmo.cz/.
 
Postup při vyplňování žádosti:
- Pro přístup zadáte číslo pojištěnce Vašeho dítěte (je uvedeno na kartičce pojištěnce)
- Pak již vyplňujete údaje
- Trvalý pobyt dítěte – po zadání názvu ulice vyberte z nabídky
- V případě, že se hlásíte na školu, která má odloučené pracoviště, uveďte do poznámky na žádosti adresu pracoviště, na které se hlásíte (např. Mramotice nebo Přímětice)
- Na závěr zvolte heslo (nemusí být, záleží na Vás) a doporučujeme uvést i Vaši e-mailovou adresu pro případ zapomenutého hesla
- Po kontrole zadaných údajů si žádost uložte
- Po uložení žádosti budete přesměrování na stránku, kde jsou připraveny tři žádosti:
 • žádost o přijetí do 1. třídy
 • žádost o odklad povinné školní docházky
 • žádost o zařazení do přípravné třídy

Vyberte si tu žádost, kterou potřebujete. Před vytištěním žádosti je nutné ještě zvolit z nabídky školu, ta se Vám následně doplní do žádosti. Pak již žádost vytiskněte, doporučujeme 2x, jednu zašlete s Vaším podpisem škole, druhá Vám zůstane (na žádosti je vygenerovaný desetimístný kód, pod kterým se následně můžete do systému znovu přihlásit).

K žádosti přiložit:

žádosti o přijetí do 1. třídy je nutno doložit prostou (neověřenou) kopii rodného listu dítěte, případně prostou kopii rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče, v případě předčasného zápisu navíc doporučení pedagogicko psychologické poradny.

žádosti o odklad je nutno doložit prostou (neověřenou) kopii (neověřenou)rodného listu dítěte, případně prostou kopii rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče, doporučení školského poradenského zařízení a doporučení lékaře.

žádosti o zařazení do přípravné třídy je nutno doložit rozhodnutí o odkladu, které obvykle vydává spádová škola, doporučení školského poradenského pracoviště. Přípravné třídy se zřizují pouze na Základní škole, Znojmo, Václavské nám. 8, příspěvková organizace a na odloučeném pracoviště Jubilejní park 23. V přihlášce do poznámky uveďte, o jakou z budov máte zájem. Přijímání žádostí o zařazení do přípravné třídy bude probíhat od 1. dubna do 28. května 2020. Ukončení sběru žádostí včetně příloh je stanoveno na 29. května 2020.

Jak žádost podat?

 • do datové schránky školy - xc8mrqi
 • e-mailem na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
 • prostřednictvím poštovních služeb
 • vhozením do schránky u hlavního vchodu do školy
 • výjimečně lze i prostřednictvím osobního podání, v tomto případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy, tudíž bude možné po předchozí telefonické (515 211 010) nebo e-mailové ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ) domluvě  s ředitelem/kou příslušné základní školy

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

V případě potřeby jakýchkoliv informací k vyplnění žádosti jsou všem k dispozici pracovníci odboru školství, kultury a památkové péče:

Marta Šulerová, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , +420 777 562 996

Denisa Krátká, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , +420 739 389 015

V nutných případech budou pracovníci odboru k dispozici i pro vyplnění a vytištění žádosti po předložení nutných dokladů. Toto bude umožněno na základě předchozí telefonické dohody na jednom z výše uvedených telefonních čísel.

 

PostHeaderIcon Možnost přihlášek do volejbalové 6.A třídy

 
 
 

PostHeaderIcon Přípravné kurzy zdarma pro přijímací zkoušky český jazyk a matematika

Firma Edufix.cz se vzhledem k aktuální situaci související s uzavřením škol a vzhledem k dalším opatřením rozhodla školám i studentům pomoci s výukou a přípravou na důležité zkoušky:

Přípravné online kurzy na Přijímací zkoušky na SŠ ZDARMA. Kurzy jsou dostupné na https://www.edufix.cz/prijimacky-nanecisto/ctyrlete-obory. Technicky to lze provést přes slevový kupón se 100% slevou - PRIJIMACKY2020, který student vyplní před výběrem platby.

 

PostHeaderIcon Umíme to

Vážení rodiče a žáci,

máme pro vás skvělou zprávu ohledně aplikace www.umimeto.org. Vedení naší školy navýšilo počet licencí, a k tomu ještě přikoupilo další dva moduly - umimematiku a umimefakta. (Máte tedy k dispozici: umimecesky.cz, umimeanglicky.cz, umimenemecky.cz, umimematiku.cz, umimefakta.cz). Všem by tedy měly ustat problémy s přihlašováním!

Stránky jsme v hodinách AJ a ČJ hojně využívali už před uzavřením škol, většina dětí je tedy s prostředím seznámena a ráda v něm pracuje. Lze v něm pracovat i přes chytrý telefon/tablet. VyužijteJ.

Kdo by měl jakýkoli problém s přihlašováním apod. kontaktujte, prosím svého třídního učitele nebo na mě na školním emailu ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).

Děkuji

Eva Hřibová

 

PostHeaderIcon Jak přežít karanténu?

Aniž bychom si to někdo z nás vybrali, skončili jsme rázem na jedné lodi omezení volného pohybu, nošení roušek a dohlížení na vypracovávání domácích úkolů. Jak si s touto situací poradit?

Celý článek...

 

PostHeaderIcon Co Čech - to básník??

Dříve platilo, že co Čech, to muzikant. Na sociálních sítích dnes vidíme, že Češi jsou opravdu velmi tvořiví. O žácích, dnes prezentuji tvorbu převážně 8.A, by se dalo říci, co Čech, to básník... Posuďte sami. Petra Svobodová

Celý článek...

 

PostHeaderIcon Omezení provozu školy

Na základě aktuální situace jsou úřední hodiny pro rodiče či žáky pouze ve středy od 9:00 do 12:00, a to v nejnutnějším rozsahu. Žádosti o OČR lze zasílat mailem na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , budou potvrzené zasílány zpět. Děkujeme za pochopení. 

 

PostHeaderIcon Informace k organizaci výuky během nouzového stavu

 Vážení rodiče, níže vám zasílám základní informace, které se týkají organizace domácí výuky během vyhlášeného nouzového stavu:
 • Výuka bude probíhat dle rozvrhu formou domácí přípravy. V každý pracovní den v době svého rozvrhu budou vyučujícící k dispozici on-line prostřednictvím elektronické žákovské knížky nebo mailu (obecně ve formátu jméno.příjmení@zsprim.cz - např. Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ). Primární formou komunikace bude elektronická žákovská knížka, zejména na 1. stupni však může učitel zvolit za komunikační kanál e-mail, a to v případě, že jsou na tento způsob komunikace již rodiče zvyklí.
 • Učitel bude zadávat žákům domácí přípravu z daného předmětu formou odkazů na učebnice, pracovní sešity, dokumenty v elektronické žákovské knížce, příloh k domácím úkolům, on-line výukových aplikací apod. Některé domácí úlohy budou pouze informativní, na některé bude vyučující očekávat elektronickou odpověď. Ke všemu budou učitelé pochopitelně poskytovat konzultace vybraným komunikačním kanálem (el.žk, e-mail).
 • Pro žáky 9. tříd jsou k dispozici na mailu i konzultanti jejich ročníkových prací a vyučující Ma a Čj ohledně přijímacích zkoušek na SŠ.
 • Prosíme tímto rodiče, aby v tomto nelehkém období kladli co možná nejvyšší důraz na kontrolu práce a přípravy svých dětí dle zadaných úkolů, aby pak následný přechod na běžnou výuku byl co nejméně problematický a s co nejmenším časovým skluzem.
 • Přehledný manuál k nejpotřebnějším funkcím elektronické žákovské knížky (přihlášení do el. ŽK, jak si nastavit nové heslo, pokud je nemáte k dispozici, Komens - komunikační modul rodičů s učiteli a vedením školy, domácí úlohy - jejich přehled a elektronické vypracovávání, jak odpovědět na domácí úlohu a jak přidat přílohu, dokumenty - možnost stahování si veřejných dokumentů daného vyučujícího) - ke stažení ZDE!! Upozorňujeme, že plnohodnotně a se všemi funkcemi funguje elektronická ŽK na webovém rozhraní v počítači, mobilní aplikace je funkčně velmi zúžena!!
 • Pro žáky byl založen volný účet pro přihlášení na školní výukový portál www.e-prokop.cz (řada žáků si heslo na svoje přihlášení nepamatuje). Zde jsou k dispozici prezentace a cvičení k jednotlivým probíraným tématům v daných předmětech. Někteří vyučující se budou na tento výukový portál odkazovat pro stažení si materiálů. Přihlašovací jmeno a heslo bylo rodičům zasláno na e-mail a do el. ŽK. V případě, že máte zájem aktivovat svůj osobní účet na e-prokopovi a nepamatujete si heslo, obraťte se prosím na mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Portál e-prokop obsahuje výukové prezentace v powerpointu a výuková cvičení ve Smart notebooku.  Zde je ke stažení program SMART Notebook, který potřebuje k otevření interaktivních cvičení -  kompletní DVD včetně licenčního klíče. V případě, že nechcete program instalovat, je možné využít on-line prohlížeče SMART cvičení, který ovšem nezobrazuje stoprocentně vše správně --http://express.smarttech.com
 • Provoz školy pro osobní navštěvu je ve středy 9:00 do 12:00, a to jen pro nejnutnější případy. Žádosti o potvrzení OČR lze zasílat mailem na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , budou potvzené zasílány zpět. V případě vyzvednutí učebnic a sešitů ze skříněk či od některých vyučujících (vysbírané sešity apod.) mějte s sebou klíček od skříňky a informaci, kde se skříňka nachází.
Předem děkujeme za Váš aktivní a trpělivý přístup.
 

PostHeaderIcon Organizace výuky během uzavření školy

Vážení rodiče, do pátku 13.3. je pro žáky školy vypsána individuální příprava a domácí samostudium. Od pondělí 16.3. budou vyučující předmětů zadávat domácí přípravu přes elektronickou žákovskou knížku - formou domácích úkolů a zpráv, případně přes mail. Očekáváme od vás průběžnou zpětnou vazbu tak, aby plnila zadaná domácí výuka smysl. U žáků 9. tříd budou k dispozici konzultanti ročníkových prací a předpokládá se hlavní zaměření domácí přípravy mimo jiné na přijímací zkoušky na SŠ. Děkujeme. 
 

PostHeaderIcon Potvrzení pro rodiče - žádost o čerpání OČR

Vážení rodiče, v níže uvedených odkazech najdete žádosti na vystavení OČR do 10 let věku, které si můžete vytisknout a ideálně poslat k potvrzení naskenované na mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Osobně prosíme jen v nejnutnějších případech, a to ve středy mezi 9. a 12. hodinou. 

Žádost o ošetřovné ke stažení ZDE!!

 

PostHeaderIcon Zdarma online učebnice FLEXIBOOKS (FRAUS) pro 1. i 2. stupeň

Nakladatelství FRAUS a online portál učebnic FLEXIBOOKS, s kterými naše škola spolupracuje, nám zdarma nabídli k dispozici ke stažení interaktivní učebnice a cvičebnice pro všechny předměty 1. i 2. stupně.

Postup pro PC s Windows:

1. Stáhnout čtečku knih pro Windows http://iucebnice.cz/download/flexibooks_4.6.1.exe

2. Spustit stažený soubor "flexibooks_4.6.1.exe" a nainstalovat čtečku

3. Spustit Flexibooks 4.6.1 (červená ikona na ploše)

4. Přihlašovací jména a hesla jsou
- pro 1. stupeň: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript a vyuka1
- pro 2. stupeň: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript a vyuka2

5. Objeví se vám seznam učebnic, které si můžete stáhnout a pracovat s nimi

Postup pro mobily (Android a iOS):

1. Stáhnout a nainstalovat z Google play nebo App Store aplikaci FlexiBooks

2. Spustit čtečku FlexiBooks, přihlašovací údaje jsou stejné jako v bodě 4. postupu pro PC s Windows

 

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 1 z 56

Prohlídka školy
Zaměstnanci školy
Přihlášení
Vyhledávání
Projekty školy

Projekty školy

Projekt školy

Robotel Homework

Robotel Homework

Anketa
Co je na naší škole nejvíc super?
 
Zřizovatel školy

Město Znojmo

www.znojmocity.cz

Portál jmskoly.cz

Partneři školy
Ověřená instituce
Základní škola Prokopa Diviše a Mateřská škola Znojmo - Přímětice (pobočka Znojmo, Ke Škole 569/15) - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz