LIDÉ VE ŠKOLE

 

VEDOUCÍ ZAŘÍZENÍ:

Bc. Dagmar Košinová - MŠ, výuka SP, HV, VV v ZŠ

 

UČITELÉ:

    Mgr. Ilona Novotná - I. třída / 2., 3.ročník /

Mgr. Miloslava Plačková - II. třída / 4.,5. ročník/

- zástup Petra Konvalinová - Vlašínová

Petra Fialová - MŠ

 

VEDOUCÍ STRAVOVÁNÍ :

Leona Konečná - vedoucí stravování

 

PANÍ KUCHAŘKA :

Blanka Benešová

 

PANÍ ŠKOLNICE:

Věra Nemeškalová

 

Ã