ROZVRHY HODIN

 

V Y U Č O V Á N Í:

1. hodina 8:15 - 9:00
2. hodina 9:10 - 9:55
3. hodina 10:15 - 11:00
4. hodina 11:10 - 11:55
5. hodina 12:05 - 12:50
6. hodina 13:00 - 13:45
7. hodina 13:55 - 14:40

 

1. ročník

  1 2 3 4
Pondělí Český jazyk Matematika Český jazyk Tělesná výchova
Úterý Český jazyk Člověk a jeho svět Český jazyk Umění a kultura
Středa Český jazyk Matematika Český jazyk Tělesná výchova
Čtvrtek Matematika Český jazyk Člověk a jeho svět Svět práce
Pátek Český jazyk Matematika Český jazyk Umění a kultura

 

2. ročník

  1 2 3 4 5
Pondělí Český jazyk Matematika Český jazyk Tělesná výchova  
Úterý Český jazyk Člověk a jeho svět Český jazyk Umění a kultura Matematika
Středa Český jazyk Matematika Český jazyk Tělesná výchova  
Čtvrtek Matematika Český jazyk Člověk a jeho svět Svět práce Český jazyk
Pátek Český jazyk Matematika Český jazyk Umění a kultura  

 

3. ročník

 

1

2

3

4

5

Pondělí

Český jazyk

Matematika

Český jazyk

Člověk a jeho svět

Tělesná výchova

Úterý

Matematika

Český jazyk

Anglický jazyk

Svět práce

Český jazyk

Středa

Český jazyk

Matematika

Český jazyk

Tělesná výchova

Umění a kultura

Čtvrtek

Anglický jazyk

Český jazyk

Matematika

Člověk a jeho svět

Tělesná výchova

Pátek

Český jazyk

Matematika

Český jazyk

Anglický jazyk

Umění a kultura

 

4. ročník

 

1

2

3

4

5

Pondělí

Český jazyk

Matematika

Anglický jazyk

Přírodověda

Tělesná výchova

Úterý

Matematika

Český jazyk

Anglický jazyk

Pracovní činnosti

Český jazyk

Středa

Český jazyk

Matematika

Český jazyk

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

Čtvrtek

Anglický jazyk

Český jazyk

Matematika

Přírodověda

Tělesná výchova

Pátek

Český jazyk

Matematika

Vlastivěda

Anglický jazyk

Hudební výchova

 

5. ročník

 

1

2

3

4

5

6 7

Pondělí

Český jazyk

Matematika

Anglický jazyk

Přírodověda

Tělesná výchova

   

Úterý

Matematika

Český jazyk

Anglický jazyk

Vlastivěda

Český jazyk    

Středa

Český jazyk

Matematika

Český jazyk

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

   

Čtvrtek

Anglický jazyk

Český jazyk

Matematika

Přírodověda

Tělesná výchova

  Pracovní činnosti

Pátek

Český jazyk

Matematika

Vlastivěda

Anglický jazyk

Hudební výchova

   

 

Ã