LIDÉ VE ŠKOLE

 

VEDOUCÍ ZAŘÍZENÍ:

Bc. Dagmar Košinová - MŠ, výuka HV, VV v ZŠ

 

UČITELÉ:

    Mgr. Ilona Novotná - I. třída / 1., 2.ročník /

Mgr. Miloslava Plačková - II. třída / 3.,4.,5. ročník /

Helena Laluhová - MŠ

 

VEDOUCÍ STRAVOVÁNÍ :

Leona Konečná - vedoucí stravování

 

PANÍ KUCHAŘKA :

Blanka Benešová

 

PANÍ ŠKOLNICE:

Věra Nemeškalová

 

Ã