ROZVRHY HODIN

 

V Y U Č O V Á N Í:

1. hodina 8:15 - 9:00
2. hodina 9:10 - 9:55
3. hodina 10:15 - 11:00
4. hodina 11:10 - 11:55
5. hodina 12:05 - 12:50

 

1. ročník

  1 2 3 4
Pondělí Český jazyk Matematika Český jazyk Tělesná výchova
Úterý Český jazyk Matematika Prvouka Výtvarná výchova
Středa Český jazyk Matematika Český jazyk Hudební výchova
Čtvrtek Český jazyk Prvouka Český jazyk Pracovní činnosti
Pátek Český jazyk Matematika Český jazyk Tělesná výchova

 

2. ročník

  1 2 3 4 5
Pondělí Český jazyk Matematika Český jazyk Tělesná výchova  
Úterý Český jazyk Matematika Prvouka Výtvarná výchova Český jazyk
Středa Český jazyk Matematika Český jazyk Hudební výchova  
Čtvrtek Český jazyk Prvouka Matematika Pracovní činnosti Český jazyk
Pátek Český jazyk Matematika Český jazyk Tělesná výchova  

 

3. ročník

 

1

2

3

4

5

Pondělí

Český jazyk

Matematika

Český jazyk

Tělesná výchova

 

Úterý

Český jazyk

Matematika

Český jazyk

Výtvarná výchova

Prvouka

Středa

Český jazyk

Matematika

Český jazyk

Hudební výchova

 

Čtvrtek

Český jazyk

Matematika

Český jazyk

Pracovní činnosti

Prvouka

Pátek

Český jazyk

Matematika

Český jazyk

Tělesná výchova

Prvouka

 

4. ročník

 

1

2

3

4

5

Pondělí

Český jazyk

Matematika

Přírodověda

Český jazyk

Výtvarná výchova

Úterý

Český jazyk

Matematika

Vlastivěda

Anglický jazyk

Tělesná výchova

Středa

Český jazyk

Matematika

Pracovní činnosti

Anglický jazyk

Český jazyk

Čtvrtek

Český jazyk

Matematika

Přírodověda

Tělesná výchova

Pracovní činnosti

Pátek

Český jazyk

Matematika

Anglický jazyk

Hudební výchova

 

 

5. ročník

 

1

2

3

4

5

Pondělí

Český jazyk

Matematika

Přírodověda

Český jazyk

Německý jazyk

Úterý

Český jazyk

Matematika

Vlastivěda

Výtvarná výchova

Tělesná výchova

Středa

Český jazyk

Matematika

Německý jazyk

Pracovní činnosti

Český jazyk

Čtvrtek

Český jazyk

Matematika

Přírodověda

Tělesná výchova

Německý jazyk

Pátek

Český jazyk

Matematika

Pracovní činnosti

Hudební výchova

Vlastivěda

 

Ã