ZŠ Prokopa Diviše a MŠ,  Znojmo - Přímětice 569

   škola se sportovními třídami zaměřenými na volejbal