Propozice akcí

Celoroční plán akcí 2022-2023

Účast na okresních, krajských akcích 2022/23
Soutěž Zodpovědný uč. Doba konání
Znojemský advent - vystoupení MAN,TRO, FIN prosinec 2022
Rozsvícení Vánočního stromu v Příměticích MAN,TRO,FIN prosinec 2022
OP v přespolním běhu SVO dle vyhlášení
Přírodovědný klokánek 6.-9. ročník PAV dle vyhlášení
Matematický klokánek - I.stupeň OPR dle vyhlášení
Matematický klokan VYK, ŽIŠ, SMK, FIA, KOV dle vyhlášení
McDonalds cup KAS, MLC, NECH dle vyhlášení
Literární soutěže TU I.st., uč. Čj dle vyhlášení
Recitační soutěž vyučující ČJ, DOČ dle vyhlášení
Znojemský slavíček KRA, MAN, TRO dle vyhlášení
OP v atletice SVO dle vyhlášení
OP ve florbalu SMU dle vyhlášení
Olympiáda v Čj SVO, KRA, SVI dle vyhlášení
Preventivní programy (Policie,SVČ,HZS,..) TU I.st. dle vyhlášení
Olympiáda v Aj TOI, MAR, HŘI dle vyhlášení
Olympiáda v NJ DVO, SMU, SVI dle vyhlášení
Dějepisná olympiáda BUR, MED, GRY dle vyhlášení
Matematická olympiáda 6.-9. ročník VYK, ŽIŠ, SMK, FIA, KOV dle vyhlášení
Chemická olympiáda 9. ročník ZEL dle vyhlášení
Archimediáda 7.ročník ZOU, SMK, FIA dle vyhlášení
Fyzikální olympiáda 8.-9. ročník ZOU, FIA dle vyhlášení
Biologická olympiáda 6.-9. ročník LEN dle vyhlášení
Bobřík informatiky GAL, MED dle vyhlášení
Eurorebus 6.-9. ročník GRY, BUR dle vyhlášení
Pythagoriáda pro 6. - 8.ročník VYK, ŽIŠ, SMK, FIA, KOV dle vyhlášení
Autorské čtení BAR, vyučující Čj dle vyhlášení
Výtvarná soutěže dle aktuální nabídky BAR, DVO, JKB dle vyhlášení
Olympijský víceboj PK Tv průběžně
OP ve volejbale PAL, ZEL, PAV průběžně
KP ve volejbale PAL, PAV, ZEL průběžně
JMP ve volejbale BAN, SVO, PAL průběžně
Soustředění, švp, exkurze 2022/2023
Třídy Učitel Akce Termín
6. roč. TU Adaptační a jazykový kurz září 2022
3.+4.roč. TU Louka plná dětí září 2022
1. třídy TU Den bez aut září 2022
8.ročníky SVO, SVI, PAV, HŘI Exkurze Praha podzim 2022
9.roč. BUR Pieta - Den veteránů, pomník Přímětice listopad 2022
I.stupeň MLC Zimní škola v přírodě - 1.turnus prosinec 2022
I.stupeň NECH Filmové představení prosinec 2022
7.BC SVO,PAL,SMU,BAN Lyžařský výcvikový kurz - Čeňkovice 8.1. - 13.1. 2023
8.A+9.A KAS, PAV, FIA Lyžařský výcvikový kurz - Říčky 22.1. - 27.1. 2023
6.A+7.A PAV,PAL,KAS,SVO Lyžařský výcvikový kurz - Čeňkovice 26.2. - 3.3. 2023
Montessori Montessori Adaptační týden s budoucími prvňáčky 2. pololetí
I.stupeň TU I.st. NP Podyjí jaro 2023
8. roč. MED Jeden svět jaro 2023
I.stupeň MLC Zimní škola v přírodě - 2.turnus březen 2023
2.-5. roč. TU Školy v přírodě duben - červen 2023
6.+8.roč. TU Škola v přírodě květen 2023
7.+9.roč. TU Škola v pohybu květen 2023
II.stupeň KAS Beachové soustředění v Itálii květen 2023
I.stupeň MLC Zahraniční škola v přírodě červen 2023
I. stupeň TU I.st. Městská knihovna ve Znojmě průběžně
I. stupeň TU I.st. Přírodopisné vycházky průběžně
8. ročník MED Návštěva Úřadu práce průběžně
6. roč. vyučující VoZ Znojmo - poznávání minulosti a přítomnosti průběžně
6.+7. roč. vyučující Čj Městská knihovna ve Znojmě průběžně
II.stupeň BAR, DVO, SVE Výstavy dle aktuální nabídky průběžně
1.+2. roč. MLC Divadelní předplatné ve Znojmě průběžně
I.stupeň TU I.st. Akce Jihomoravského muzea průběžně
II.stupeň LEN, PAV Přírodopisné vycházky průběžně
II.stupeň vyučující VoZ,Dě, Čj Jihomoravské muzeum - vzdělávací aktivity průběžně
II.stupeň BAR, DVO, SVE Jihomoravské muzeum - výtvarné aktivity průběžně
I.+ II.st. MLC,SVO,KRA Divadelní představení Brno, Praha průběžně
II.st. GRY, MED, BUR, SVE Archeologický skanzen v Hradišti bude upřesněno
8.+9.roč. GRY, MED, BUR Moravský Krumluv - Slovanská epopej bude upřesněno
II.st. GRY, BUR, ŽIŠ Planetárium Brno bude upřesněno
II.st. PAV, FIA, LEN VIDA Brno bude upřesněno
8.roč. BUR, MED, GRY Městská památková rezervace Znojmo bude upřesněno
Montessori PET Planetárium Brno bude upřesněno
Montessori HUČ VIDA Brno bude upřesněno
I. stupeň PK CJ Anglické divadlo bude upřesněno
4. roč. OPR, MAN Planetárium Brno bude upřesněno
Školní akce pro naše žáky 2022/2023
Třídy Zodpovědný uč. Soutěž Termín
I. stupeň vyučující Tv Sportovní den září 2022
Montessori VAL Dračí lodě září 2022
8. ročník LEN Přednáška - záchranná služba září 2022
II.stupeň PAV, SMU Turnaj v brainballu říjen 2022
ŠD p. vychovatelky "Koš úrody" říjen 2022
II.stupeň PAV Turnaj ve stolním tenise listopad 2022
I.stupeň PAV Turnaj v přehazované listopad 2022
ŠD p. vychovatelky "Listopadoví draci" listopad 2022
II.stupeň vyučující TV Vánoční turnaje prosinec 2022
ŠD p. vychovatelky „Vánoční pohlazení“  prosinec 2022
II.stupeň uč. Čj Vánoční čtenářská dílna prosinec 2022
I.+II. stupeň Pk Tv Pohni kostrou leden 2023
I.+ II.st. NECH, TU I.st + vyuč, TV Bruslení zima 2023
ŠD p. vychovatelky „Sníh, led a mráz“  leden 2023
I.+II.st. KRA, DOČ, vyuč. Čj Recitační soutěž únor 2023
ŠD p. vychovatelky „Zimní štěbetání“  únor 2023
I.+II. stupeň KRA, TRO, TU I.st. Přímětický slavíček březen 2023
ŠD p. vychovatelky „Jaro už je tu“  březen 2023
I.stupeň TU 4. a 5. tříd, Monte. Akce pro předškoláky a jejich rodiče jaro 2023
1. ročník NECH, NACH, JKB, PET Návštěva dětí z MŠ v 1. třídách jaro 2023
I. a II. st. všichni vyuč.II.st. Epochální tematický den jaro 2023
I.+II. stupeň LEN Týden Země duben-červen 2023
ŠD p. vychovatelky „Země očima dětí“  duben 2023
6.-7.roč. PAL Turnaj v bandmintonu květen 2023
II. stupeň SVO Turnaj v ringu květen 2023
9. třídy vyučující Obhajoba ročníkových prací květen 2023
4.+5.roč. PAV, TU I.st. Turnaj ve vybíjené květen 2023
ŠD p. vychovatelky „Na rozkvetlé louce“  květen 2023
I.+ II.st. Pk Tv Sportovní olympiáda červen 2023
II.stupeň SMU Turnaj ve Discgolfu červen 2023
II.st. všichni vyuč.II.st. Letní čtenářská výzva léto 2023
4. ročník MAN, OPR, VAL Dopravní výchova průběžně
I.st. TU I.st. Spaní ve škole průběžně
I.st. TU I.st. Besedy ve školní knihovně průběžně
I.st. TU, LEN Národní park do škol průběžně
I.+ II.st. SME Soutěž ve sběru pomerančové a citronové kůry průběžně
I.+ II.st. OPR Sběr elektroodpadu průběžně
I.+ II.st. NECH Sběr plastových a hliníkových víček průběžně
II.stupeň KRA Výchovný koncert bude upřesněno
II. st. SVO, MAR Noc s knihou bude upřesněno
I.+ II.st. SVI, SVO "Listování" bude upřesněno
6.-9. třídy BUR Interaktivní vzdělávací dějepisný pořad bude upřesněno
6.-9. třídy BAR, DVO, SVE Interaktivní vzdělávací výtvarný pořad bude upřesněno
Montessori TU Montessori Bubnování bude upřesněno

 

Meziškolní akce, které pořádáme 2022/2023
Soutěž Zodpovědný uč. Termín
22. ročník turnaje v přehazované 5.tříd PAV listopad 2022
Den her pro 5. třídy vyučující 5. tříd + Tv prosinec 2022
Přijímací testy do sportovních tříd PAV,ZEL,KAS,PAL leden 2023
Okresní kolo OVOV PAV květen 2023
Okresní kolo ve vybíjené PAV květen 2023
OP ve volejbale ZEL průběžně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa školy

Základní škola Prokopa Diviše a MŠ,
Znojmo – Přímětice 569
Ke Škole 569/15,
66904 Znojmo-Přímětice

IČ: 70940843
IZO: 600127826
datová schránka - xc8mrqi

 

Zřizovatel školy

Město Znojmo

www.znojmocity.cz

© Copyright 2020 ZŠ Prokopa Diviše a MŠ, Znojmo - Přímětice 569. Všechna práva vyhrazena.

Vyhledávání