PŘEHLEDY, INFORMACE

Nové informace o přijímacím řízení 2021/2022

Nové informace o přijímacím řízení:

 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA

 Ministerstvo předpokládá standardní průběh:

termín podání přihlášek: 1. března 2021

konání jednotné přijímací zkoušky:  14. a 15. duben 2021

 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY

Uchazeč podává přihlášku na dvě školy.

Termín pro podání přihlášky pro první kolo: 1. března 2021.

Do 8. 3. 2021 ředitel bude mít možnost rozhodnout, zda se v případě jeho školy bude konat v rámci přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška nebo školní přijímací zkouška, či od obou zkoušek za stanovených podmínek posléze ustoupí.

MŠMT tedy v tomto konkrétním školním roce nebude trvat na zahrnutí jednotné přijímací zkoušky zajišťované organizací Cermat do přijímacího řízení a umožní ředitelům škol nahradit ji školní přijímací zkouškou,“

Pokud počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, bude moci ředitel školy sám rozhodnout, zda bude jakoukoli formu přijímací zkoušky na své škole vůbec konat, či rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky.

Kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé ve standardním termínu do 31. ledna 2021.

Školní zkouška může proběhnout i distančně.

 U talentových zkoušek u uměleckých oborů (konzervatoří) je hlavní změnou
prodloužení období konání tohoto typu zkoušky, a to od 4. až 31. ledna 2021.

U oborů gymnázií se sportovní přípravou se budou talentové zkoušky konat od 2. ledna do 31. března.

Adresa školy

Základní škola Prokopa Diviše a MŠ,
Znojmo – Přímětice 569
Ke Škole 569/15,
66904 Znojmo-Přímětice

IČ: 70940843
IZO: 600127826
datová schránka - xc8mrqi

 

Zřizovatel školy

Město Znojmo

www.znojmocity.cz

© Copyright 2020 ZŠ Prokopa Diviše a MŠ, Znojmo - Přímětice 569. Všechna práva vyhrazena.

Vyhledávání