Prezentační a multimediální výukový materiál

 

 

Předmět / Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Český jazyk a literatura

1

2

2

3

2

Anglický jazyk

x

x

2

Německý jazyk

x

x

2

1

1

Matematika

2

Informační technologie

x

x

x

x

11

1

1

1

x

Člověk a jeho svět

2

3

1

1

x

x

x

x

Zeměpis

x

x

x

x

x

4

Přírodopis

x

x

x

x

x

Dějepis

x

x

x

x

x

Chemie

x

x

x

x

x

x

x

Fyzika

x

x

x

x

x

2

1

Umění a kultura

1

1

2

1

1

Svět práce

Tělesná výchova

Výchova k občanství..

x

x

x

x

x

1

Svět softwaru

x

x

x

x

x

x

2

x

 

Uložené výukové materiály jsou v souladu s projekty SIPVZ a školním vzdělávacím programem "Škola neomezených možností" k dispozici žákům školy i široké veřejnosti.

Všechny materiály jsou vytvářeny pedagogickými pracovníky naší školy a jsou využívány v multimediálních a interaktivních učebnách a třídách.