Informace

z historie školy

 
Školní rok 2008/2009
Školní rok 2007/2008
Školní rok 2006/2007
Školní rok 2005/2006
Školní rok 2004/2005
Školní rok 2003/2004
Školní rok 2002/2003
Historie školství v Příměticích