Poslední fotogalerie
Foto 2019/2020
Montessori třídy

od školního roku 2012/2013

Divišovy Noviny

Výuka on-line

Výukový a evaluační

web školy

Školní bazén

Srdečně Vás zveme

Den otevřených dveří

denně po tel. domluvě

515 211 010

515 211 013

Úvod Dokumenty Řády školy

PostHeaderIcon Traumatologický plán

1. O každém pracovním úrazu je nutno provést příslušný registrační záznam do knihy úrazů. Jiné zdravotní příhody, nemající charakter pracovního úrazu, se neregistrují. Poskytne-li se  ošetření z nástěnné lékárničky, zapíše se do deníku, který je umístěn v příslušné lékárničce.

2. Pracovní úrazy se dělí podle závažnosti na:

- smrtelné         /úraz s následkem smrti/

- těžké /komplik.zlomenina, poranění vnitř., popáleniny 2.a3./

- hromadné      /3 osoby-z toho 1 smrtelně, více jak 10 osob/

- ostatní           /všechny jiné úrazy a příhody/

3. Organizace první pomoci

V případě pracovního úrazu nebo jiné zdravotní příhody poskytne první pomoc  podle běžných zdravotních zásad školený pracovník, spolupracovník, vedoucí pracovník nebo pracovník konající dozor. Některý ze spolupracovníků nebo pracovník provádějící dozor na pracovišti okamžitě telefonicky ohlásí událost zdravotnickému zařízení v místě, např. dětský nebo praktický lékař. Po poskytnutí první pomoci zajistí pracovník provádějící dozor přepravu raněného (raněných ) k lékařskému ošetření, pokud to zdravotní stav zraněnéhodovolí. Není-li možno zraněného dopravit k odbornému ošetření, přivolá se lékař a zdravotní  sestra na místo úrazu, kteří zajistí  nutnou zdravotní péči. Při úrazu elektrickým proudem se zástavou dechu a srdeční činnosti se postižený  nepřepravuje, ale okamžitě se zahájí oživovací pokusy dýcháním z úst do úst a masáží    srdce . V   této činnosti se setrvá až do příchodu odborných  zdravotních  pracovníků . V případě těžkého, smrtelného nebo hromadného úrazu přivolá pracovník vykonávající dozor sanitní službu a vyrozumí svého přímého nadřízeného. Dojde-li k úrazu lehčího rázu, postižený to okamžitě nahlásí osobě, která vykonává dozor nebo svému nadřízenému. Je-li zraněn žák školy, vyrozumějí se okamžitě jeho rodiče, kteří v případě nutného     ošetření u lékaře zajišťují doprovod žáka do zdravotního střediska. Nemohou-li však rodiče zajistit doprovod k lékaři z vážných důvodů, přebírá tuto odpovědnost vedení školy, které určí zodpovědnou osobu tímto úkolem.

4. Preventivní opatření zaměstnanců a žáků školy jsou ošetřena:

- Vnitřní řád ZŠ Přímětice

- Povinnosti pracovníků a žáků ZŠ

5. Drobná ošetření (oděrky apod.) je nutno ošetřit pomocí prostředků nástěnné  lékárničky, ve kterých jsou umístěny prostředky 1. pomoci a základního ošetření.  Každý úraz musí být neprodleně zapsán do knihy úrazů  /v den úrazu/

6.  Skříňky lékárniček jsou rozmístěny v budově ŽŠ Přímětice, kde za jejich úplnost a průběžné doplňování odpovídá pověřená osoba.

Lékárničky jsou umístěny:

-         dílny -kovo-dřevo /suterén/

-         kancelář školy

-         školní jídelna

-         kabinet tělesné výchovy

Nosítka jsou uložena v kabinetě didaktické techniky a v kabinetě tělesné výchovy.

7. Zásady první pomoci při postižení zdraví:

- vypnutí elektrického proudu

- vyproštění ze závadného prostředí

- zastavení krvácení

- zabezpečení životně důležitých funkcí - dech a činnost srdce

8. Přehled důležitých telefonních čísel:

- záchranná služba                                     155

- lékařská pohotovost                                 515 227 777

- SOS                                                        112

- dětský lékař MUDr. Svobodová       721 864 960

- nemocnice s poliklinikou                    515 215 111

- praktický lékař MUDr. Štáfková       515 265 337

 

Prohlídka školy
Zaměstnanci školy
Přihlášení
Vyhledávání
Projekty školy

Projekty školy

Projekt školy

Robotel Homework

Robotel Homework

Anketa
Co je na naší škole nejvíc super?
 
Zřizovatel školy

Město Znojmo

www.znojmocity.cz

Portál jmskoly.cz

Partneři školy
Ověřená instituce
Základní škola Prokopa Diviše a Mateřská škola Znojmo - Přímětice (pobočka Znojmo, Ke Škole 569/15) - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz