Je dlouhodobou tradicí naší školy, že si deváťáci v druhém pololetí v rámci předmětu ekologická výchova, připravují a pak realizují environmentální dílničky pro žáky I. stupně. Stávají se učiteli a zažívají zkušenosti jak vysvětlil, pomoci a trpělivě vést své mladší spolužáky.   

enviromentalni dilnicky_15

                                     Bc. Renata Lengálová