Velké díky patří žákyni 7.B třídy Petře Turkové za aktivní účast na Zlaté srnčí trofeji pro rok 2017. Petra v této soutěži myslivosti není poprvé. Je vášnivou obdivovatelkou lesní zvěře a chystá se v budoucnu na myslivecké zkoušky. Držme jí palce, ať vytrvá ve svém záměru!