Když jsme přišli do galerie, tak jsme si odložili věci do šaten a vyrazili jsme na prohlídku. Zjistili jsme, že expresionismus se vyznačuje barevností a silným obtahováním. Podívali jsme se na díla jako Hráči, Cestující ve vlaku 3. třídy, Spisovatel Uhra. Nakonec jsme si zahráli scénky a ostatní hádali, který obraz byl zahrán. Prohlídku jsme si všichni užili a naučili se něco nového.

Brno_1