Místo:              tábor Dřevotvarka, Podhradí nad Dyjí
Termín:           4.-7. červen 2018
Odjezd:           v pondělí v 9.00 hodin od školy (u beach. hřiště), oběd již zajištěn
Návrat:            ve čtvrtek do 13.00 hodin
Program:        sport – příroda – hry
Cena:              strava, ubytování a doprava  - max. 1.000,- Kč      
Seznam potřebných věcí: sportovní oblečení a obuv na čtyři dny, pláštěnka, plavky, čepice, hygienické potřeby, ručník, opalovací krém, repelent, kytara, pláštěnka, láhev na tekutiny, motouz na sušení prádla, zápisník  a  tužka, (zábavná  kniha, společenské hry, kytara), menší batoh.
Ubytování:      chatky, včetně lůžkovin + povlečení (můžete si s sebou vzít i vlastní spacák…).
Upozorňujeme důrazně rodiče, aby před odjezdem prohlédli zavazadla dětí a zajistili, aby neobsahovala nevhodné věci / alkohol, cigarety, zápalky a drogy. Dále upozorňujeme na povinnost dětí  - dodržovat režim dne, zejména noční klid. Kázeňské přestupky budou postiženy v rámci klasifikace.
Hrubé porušení kázně bude řešeno předčasným odjezdem na náklady rodičů / taxi/.
Cenné věci, větší obnos peněz, elektronika, mobily, foto – s sebou jen na vlastní zodpovědnost.
Kartu zdravotní pojišťovny a prohlášení o bezinfekčnosti předá před odjezdem dítě třídnímu učiteli.

Zde oddělit a odevzdat TU před odjezdem.

Prohlašuji, že okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil mému dítěti
........................................................…………………………………..(jméno, datum narození), 
které je v mé péči, karanténní opatření (karanténu, zvýšený  zdravotní dohled), a že mi není též známo,
že v posledním týdnu přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Jsem si vědom právních následků, které by mě postihly, kdyby toto prohlášení bylo nepravdivé, zejména jsem si vědom případných následků.
* při vážném onemocnění nebo závažném kázeňském přestupku dítěte zajistíme jeho odvoz domů na naše náklady
* kartičku zdravotní pojišťovny má dítě s sebou a předá ji třídnímu učiteli
* že jsme nezatajili žádné údaje o zdravotním stavu našeho dítěte, které by mohly být závažné vzhledem k činnostem na ŠvP (alergie, epilepsie, srážlivost krve, diabetes,..) Uvádíme seznam léků, které pravidelně užívá, a způsob jejich užívání:                                                                                                         Dítě je vybaveno dostatečnou zásobou léků.
* že jsme před odjezdem prohlédli zavazadla dětí a zajistili, aby neobsahovala nevhodné věci / alkohol, cigarety, zápalky a drogy/.
* cenné věci, větší obnos peněz, elektronika, mobily, foto – s sebou jen na vlastní zodpovědnost 
Pro případný kontakt uvádíme údaje platné po dobu ŠvP – telefon:
Ve Znojmě, dne:                                                                                                                    
                                                                       podpisy rodičů:

Zde oddělit a odevzdat TU před odjezdem