Dítě

 • se učí v prostředí zaměřeném na ně samotné
 • se učí v uspořádaném a připraveném prostředí
 • se učí všemi smysly
 • se učí svým vlastním tempem
 • se učí od konkrétního k abstraktnímu
 • se učí spontánně bez velkého úsilí
 • se učí nové po zvládnutí předchozího
 • získává větší úctu a důvěru k sobě samotnému
 • rozvíjí úctu k druhým a k okolnímu světu
 • získávají jistotu v orientaci v prostředí
 • stávají se soběstačnými a nezávislými
 • stává se učiteli partnerem
 • učí se sebehodnocení, není závislé na pochvale nebo trestu
 • učí dobrým způsobům při společenském styku
 • učí se tichosti a koncentraci na práci
 • učí se kázni při neřízených činnostech
 • učí se udržovat uspořádané prostředí kolem sebe