Vážení rodiče, níže vám zasílám základní informace, které se týkají organizace domácí výuky během vyhlášeného nouzového stavu:
  • Výuka bude probíhat dle rozvrhu formou domácí přípravy. V každý pracovní den v době svého rozvrhu budou vyučujícící k dispozici on-line prostřednictvím elektronické žákovské knížky nebo mailu (obecně ve formátu jméno.příjmení@zsprim.cz - např. Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ). Primární formou komunikace bude elektronická žákovská knížka, zejména na 1. stupni však může učitel zvolit za komunikační kanál e-mail, a to v případě, že jsou na tento způsob komunikace již rodiče zvyklí.
  • Učitel bude zadávat žákům domácí přípravu z daného předmětu formou odkazů na učebnice, pracovní sešity, dokumenty v elektronické žákovské knížce, příloh k domácím úkolům, on-line výukových aplikací apod. Některé domácí úlohy budou pouze informativní, na některé bude vyučující očekávat elektronickou odpověď. Ke všemu budou učitelé pochopitelně poskytovat konzultace vybraným komunikačním kanálem (el.žk, e-mail).
  • Pro žáky 9. tříd jsou k dispozici na mailu i konzultanti jejich ročníkových prací a vyučující Ma a Čj ohledně přijímacích zkoušek na SŠ.
  • Prosíme tímto rodiče, aby v tomto nelehkém období kladli co možná nejvyšší důraz na kontrolu práce a přípravy svých dětí dle zadaných úkolů, aby pak následný přechod na běžnou výuku byl co nejméně problematický a s co nejmenším časovým skluzem.
  • Přehledný manuál k nejpotřebnějším funkcím elektronické žákovské knížky (přihlášení do el. ŽK, jak si nastavit nové heslo, pokud je nemáte k dispozici, Komens - komunikační modul rodičů s učiteli a vedením školy, domácí úlohy - jejich přehled a elektronické vypracovávání, jak odpovědět na domácí úlohu a jak přidat přílohu, dokumenty - možnost stahování si veřejných dokumentů daného vyučujícího) - ke stažení ZDE!! Upozorňujeme, že plnohodnotně a se všemi funkcemi funguje elektronická ŽK na webovém rozhraní v počítači, mobilní aplikace je funkčně velmi zúžena!!
  • Pro žáky byl založen volný účet pro přihlášení na školní výukový portál www.e-prokop.cz (řada žáků si heslo na svoje přihlášení nepamatuje). Zde jsou k dispozici prezentace a cvičení k jednotlivým probíraným tématům v daných předmětech. Někteří vyučující se budou na tento výukový portál odkazovat pro stažení si materiálů. Přihlašovací jmeno a heslo bylo rodičům zasláno na e-mail a do el. ŽK. V případě, že máte zájem aktivovat svůj osobní účet na e-prokopovi a nepamatujete si heslo, obraťte se prosím na mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Portál e-prokop obsahuje výukové prezentace v powerpointu a výuková cvičení ve Smart notebooku.  Zde je ke stažení program SMART Notebook, který potřebuje k otevření interaktivních cvičení -  kompletní DVD včetně licenčního klíče. V případě, že nechcete program instalovat, je možné využít on-line prohlížeče SMART cvičení, který ovšem nezobrazuje stoprocentně vše správně --http://express.smarttech.com
  • Provoz školy pro osobní navštěvu je ve středy 9:00 do 12:00, a to jen pro nejnutnější případy. Žádosti o potvrzení OČR lze zasílat mailem na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , budou potvzené zasílány zpět. V případě vyzvednutí učebnic a sešitů ze skříněk či od některých vyučujících (vysbírané sešity apod.) mějte s sebou klíček od skříňky a informaci, kde se skříňka nachází.
Předem děkujeme za Váš aktivní a trpělivý přístup.