I přes to, že Lesy České republiky řeší palčivý problém v podobě kůrovce, našli si jejich zaměstnanci čas a připravili pro nás zajímavý edukační program. Středeční dopoledne strávily děti ze sedmi tříd prvního stupně naší školy v lese v Kravsku, kde získaly informace a poznatky přímo od lesníků a v reálném prostředí. 

lesni pedagogikca_15

Dozvěděly se, v čem spočívá rozdíl mezi prací lesníků a myslivců, nebo byly poučeny o tom, jak se zadržuje voda v lese a kolik jí strom "vypije", co se děje v lese během celého roku a v neposlední řadě i to, jak je to se semínky stromů... Poznávaly lesní ptáky podle zvuků, které vydávají. Vyzkoušely si střelbu ze vzduchovky na terč a skok z místa podle zvířátek. Dětem se tento program velmi líbil a všechny informace od pracovníků Lesů ČR hltaly plnými doušky. Doufáme, že tato spolupráce bude pokračovat i nadále.