LISTOPAD

Přednáška k 1. Kosmickému příběhu: Kamínkománie

Dne 5. 11. 2018 navštívila 2. dvojročí paní Katka Polínková s mnoha vzácnými horninami a nerosty a obohatila žáky odborným výkladem na toto téma. Všechny děti poslouchaly se zaujetím, zapojily se do povídání svými zvídavými otázkami. Na závěr si mohli všichni výtvarně ozdobit vybrané kamínky a darovat je blízkým osobám. Pro žáky čeká další společný den s Katkou, a to v muzeu Vlastivědného spolku Rosicko- Oslavanska, kterým nás provede. 

Kaminkomanie_13