Poslední fotogalerie
Foto 2019/2020
Montessori třídy

od školního roku 2012/2013

Divišovy Noviny

Výuka on-line

Výukový a evaluační

web školy

Školní bazén

Srdečně Vás zveme

Den otevřených dveří

denně po tel. domluvě

515 211 010

515 211 013

Úvod 2019/2020

PostHeaderIcon Plány, přehledy, informace

PostHeaderIcon Umíme to

Vážení rodiče a žáci,

máme pro vás skvělou zprávu ohledně aplikace www.umimeto.org. Vedení naší školy navýšilo počet licencí, a k tomu ještě přikoupilo další dva moduly - umimematiku a umimefakta. (Máte tedy k dispozici: umimecesky.cz, umimeanglicky.cz, umimenemecky.cz, umimematiku.cz, umimefakta.cz). Všem by tedy měly ustat problémy s přihlašováním!

Stránky jsme v hodinách AJ a ČJ hojně využívali už před uzavřením škol, většina dětí je tedy s prostředím seznámena a ráda v něm pracuje. Lze v něm pracovat i přes chytrý telefon/tablet. VyužijteJ.

Kdo by měl jakýkoli problém s přihlašováním apod. kontaktujte, prosím svého třídního učitele nebo na mě na školním emailu ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).

Děkuji

Eva Hřibová

 

PostHeaderIcon Výběr volitelných předmětů 2020/2021

 

PostHeaderIcon Aktuální informace k zápisu

Zápis do 1. tříd základních škol bude letos bez osobní účasti dětí

V souvislosti s mimořádnými opatřeními obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 vydalo MŠMT opatření k zápisům do 1. tříd základních škol pro školní rok 2020/2021. Zápisy se tak v letošním roce budou konat bez osobní přítomnosti dětí ve škole!

ZÁPIS PROBĚHNE DNE 25. dubna 2020

ŽÁDOST O PŘIJETÍ JE NUTNO POSLAT PŘÍSLUŠNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE V TERMÍNU 1. – 24. DUBNA 2020

Spádové obvody jednotlivých škol jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce č. 1/2020, na stránkách www.znojmocity.cz, odbor školství, kultury a památkové péče, právní předpisy. Vsouladu s touto vyhláškou (dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání) je ředitel spádové školy povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku). Tímto opatřením není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě školu jinou než spádovou.

Ředitel ZŠ Prokopa Diviše a MŠ,  Znojmo - Přímětice 569,  stanovil  následující kritéria,  podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí do ZŠ na základě zákona č. 561/2004 Sb.:
- trvalý pobyt ve školském obvodu
- dítě zaměstnance školy
- sourozenec vzdělávající se ve stejné škole
- trvalý pobyt v místě bydliště – Znojmo – jiný obvod
- absolvování kurzů a seminářů pro budoucí žáky 1.ročníku organizovaných ZŠ
- trvalý pobyt jiná obec
V případě, že nespadáte do našeho obvodu a splňujete některá z těchto kritérií, napište je prosím do poznámky vaší žádosti o přijetí.
Do poznámky můžete rovněž uvést jména kamarádů, se kterými byste chtěli být ve třídě (bude vyhověno, pokud to bude technicky možné).

Zápis týká:
- Všech předškolních dětí narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.
- Dětí, jejichž rodiče budou žádat o odklad povinné školní docházky.
 - Dětí, kterým byl v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky.

Žádosti:
Žádosti o přijetí (případně o odklad nebo do přípravné třídy) získáte ve webové aplikaci na adrese https://zszapis.muznojmo.cz/.
 
Postup při vyplňování žádosti:
- Pro přístup zadáte číslo pojištěnce Vašeho dítěte (je uvedeno na kartičce pojištěnce)
- Pak již vyplňujete údaje
- Trvalý pobyt dítěte – po zadání názvu ulice vyberte z nabídky
- V případě, že se hlásíte na školu, která má odloučené pracoviště, uveďte do poznámky na žádosti adresu pracoviště, na které se hlásíte (např. Mramotice nebo Přímětice)
- Na závěr zvolte heslo (nemusí být, záleží na Vás) a doporučujeme uvést i Vaši e-mailovou adresu pro případ zapomenutého hesla
- Po kontrole zadaných údajů si žádost uložte
- Po uložení žádosti budete přesměrování na stránku, kde jsou připraveny tři žádosti:
  • žádost o přijetí do 1. třídy
  • žádost o odklad povinné školní docházky
  • žádost o zařazení do přípravné třídy

Vyberte si tu žádost, kterou potřebujete. Před vytištěním žádosti je nutné ještě zvolit z nabídky školu, ta se Vám následně doplní do žádosti. Pak již žádost vytiskněte, doporučujeme 2x, jednu zašlete s Vaším podpisem škole, druhá Vám zůstane (na žádosti je vygenerovaný desetimístný kód, pod kterým se následně můžete do systému znovu přihlásit).

K žádosti přiložit:

žádosti o přijetí do 1. třídy je nutno doložit prostou (neověřenou) kopii rodného listu dítěte, případně prostou kopii rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče, v případě předčasného zápisu navíc doporučení pedagogicko psychologické poradny.

žádosti o odklad je nutno doložit prostou (neověřenou) kopii (neověřenou)rodného listu dítěte, případně prostou kopii rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče, doporučení školského poradenského zařízení a doporučení lékaře.

žádosti o zařazení do přípravné třídy je nutno doložit rozhodnutí o odkladu, které obvykle vydává spádová škola, doporučení školského poradenského pracoviště. Přípravné třídy se zřizují pouze na Základní škole, Znojmo, Václavské nám. 8, příspěvková organizace a na odloučeném pracoviště Jubilejní park 23. V přihlášce do poznámky uveďte, o jakou z budov máte zájem. Přijímání žádostí o zařazení do přípravné třídy bude probíhat od 1. dubna do 28. května 2020. Ukončení sběru žádostí včetně příloh je stanoveno na 29. května 2020.

Jak žádost podat?

  • do datové schránky školy - xc8mrqi
  • e-mailem na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
  • prostřednictvím poštovních služeb
  • vhozením do schránky u hlavního vchodu do školy
  • výjimečně lze i prostřednictvím osobního podání, v tomto případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy, tudíž bude možné po předchozí telefonické (515 211 010) nebo e-mailové ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ) domluvě  s ředitelem/kou příslušné základní školy

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

V případě potřeby jakýchkoliv informací k vyplnění žádosti jsou všem k dispozici pracovníci odboru školství, kultury a památkové péče:

Marta Šulerová, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , +420 777 562 996

Denisa Krátká, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , +420 739 389 015

V nutných případech budou pracovníci odboru k dispozici i pro vyplnění a vytištění žádosti po předložení nutných dokladů. Toto bude umožněno na základě předchozí telefonické dohody na jednom z výše uvedených telefonních čísel.

 

PostHeaderIcon Změna školního řádu - zákaz mobilů a audiovizuální techniky

Vážení rodiče a žáci,

chtěli bychom vás informovat o novém opatření ve Vnitřním řádu školy. Týká se zákazu používání mobilních telefonů nejenom ve vyučování, ale i o přestávkách a během všech školních akcí. Důvodem k tomuto opatření je zvyšující se počet případů kyberšikany, nevhodná komunikace na sociálních sítích, sledování nevhodného obsahu a hraní her. Za další výrazné negativum považujeme omezenou komunikaci se spolužáky a jednostrannou činnost během vyučování i přestávek. K této skutečnosti jste se mohli vyjádřit na rodičovských schůzkách 25. dubna 2019 a všichni přítomní rodiče s tímto zákazem vyslovili souhlas. Telefon a jiná audiovizuální technika musí být vypnuty a uloženy v žákovské tašce či batohu nebo ve skříňce. V nezbytně nutných případech bude moci žák použít telefon ke komunikaci s rodičem se souhlasem pedagogického pracovníka. Nerespektování tohoto nařízení bude řešeno jako porušení školního řádu se všemi z toho vyplývajícími důsledky. V rámci rozšíření již tak bohatých aktivit během školních přestávek (stolní tenis, stolní fotbal, relaxační vaky, odpočinkové prostory,…) bude žákům nově k dispozici klidová čítárna a v případě vhodného počasí i možnost strávit svačinovou přestávku na školním dvoře.

Děkujeme za pochopení a respektování. 

 

PostHeaderIcon Složení 1. a 6. tříd + zařazení nových žáků

 

Složení 1. a 6. tříd + zařazení nových žáků:

Celý článek...

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 1 z 23
Prohlídka školy
Zaměstnanci školy
Přihlášení
Vyhledávání
Projekty školy

Projekty školy

Projekt školy

Robotel Homework

Robotel Homework

Anketa
Co je na naší škole nejvíc super?
 
Zřizovatel školy

Město Znojmo

www.znojmocity.cz

Portál jmskoly.cz

Partneři školy
Ověřená instituce
Základní škola Prokopa Diviše a Mateřská škola Znojmo - Přímětice (pobočka Znojmo, Ke Škole 569/15) - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz